Duplex en Doppleronderzoek

Tijdens een doppleronderzoek (ook wel: doppler echografie) meten we de bloeddoorstroming in de bloedvaten via geluidsgolven ter hoogte van de onderste of bovenste ledematen.

Het bloed dat door de slagaders stroomt, kaatst geluidsgolven terug. Het dopplerapparaat zet de geluidsgolven om in beeld om de bloedvaten en de bloeddoorstroming te beoordelen.

Duplexonderzoek

Een duplexonderzoek spoort vernauwingen in de slagaders of aders op door een combinatie van een echografie + dopplersignalen. Dit onderzoek gebeurt ter hoogte van de armen, benen, hals, buik of voor evaluatie van stents of bypassen.

Verloop

Duur van het onderzoek: gemiddeld 30 minuten.

Het onderzoek is niet pijnlijk. 

Deze informatie werd laatst aangepast op maandag 12 januari 2015 - 14:01
Auteur(s): Team