Diabetes insipidus

Diabetes insipidus is een zeldzame aandoening waarbij grote hoeveelheden hypo-osmotische urine (tot 10-20 liter per dag) uitgescheiden worden, met veel dorst als gevolg. De patient moet soms tot 10-20 liter per dag drinken.

Wat zijn de oorzaken?

Diabetes insipidus wordt veroorzaakt door de afwezigheid of verminderde werking van het antidiuretisch hormoon of antiplashormoon. De oorzaak kan liggen in de hypofyse of in de nieren.

Wat zijn de symptomen?

  • Veel drinken en veel plassen (soms tot 10-20 liter per dag)
  • Waterachtige urine

Hoe wordt diabetes insipidus vastgesteld?

De symptomen zijn duidelijk. In het bloed treffen we een hoog natriumgehalte aan en de urine is waterig (lage osmolaliteit). De diagnose wordt bevestigd door een dorstproef.

Hoe wordt diabetes insipidus behandeld?

Diabetes insipidus wordt medicamenteus behandeld.

Laatst aangepast: 18 november 2021