Desensibilisatie bij geneesmiddelenallergie

Hoewel bij een geneesmiddelenallergie vaak naar een veilig alternatief voor de toekomst wordt gezocht, is dit niet altijd mogelijk. In bijzondere gevallen kan desensibilisatie daarbij een oplossing bieden.

Concreet betekent dit dat u door toediening van opstijgende dosissen een (tijdelijke) tolerantie ontwikkelt. Gezien het om een heel specifieke situatie gaat, gebeurt desensibilisatie enkel in overleg met de arts die u verwezen heeft en wanneer er inderdaad geen volwaardig alternatief bestaat. 

De procedure gebeurt onder strik toezicht en wordt vooral (niet-exclusief) toegepast voor antibiotica, aspirine en anti-kanker behandelingen.

Laatst aangepast: 18 november 2021
Auteur(s): Team immunologie