De ziekte van Kawasaki

Wat is de ziekte van Kawasaki (KD)?

De ziekte van Kawasaki (KD) is een zeldzame aandoening waarbij de wand van de bloedvaten ontstoken raakt. Deze ontsteking aan de bloedvaten heet vasculitis en brengt een verhoogd risico op aneurysma’s (verwijding) van de (hart)bloedvaten met zich mee.

KD komt naar schatting ieder jaar bij minder dan 3 op de 100.000 personen voor. Daarmee is de ziekte, samen met Henoch-Schönlein purpura, de meest voorkomende vasculitis bij kinderen.

Wat zijn de oorzaken? 

De exacte oorzaak van KD is nog niet gekend. Er wordt gedacht dat een overgevoelige of afwijkende afweerreactie op een infectie (bepaalde virussen of bacteriën) het ontstekingsproces in gang zet en bijgevolg schade aan de bloedvaten van personen met erfelijke aanleg kan veroorzaken.  

Wat zijn de symptomen? 

De ernst van de ziekte verschilt per kind. Niet iedereen heeft alle of dezelfde symptomen, waardoor de diagnose lastig te stellen is.

 • Onverklaarbare hoge koorts
 • Oogontsteking
 • Huiduitslag
 • Fel rode mond en gebarsten lippen
 • Rode tong
 • Roodheid in de keelholte
 • Gezwollen handen en voeten / vingers en tenen
 • Vervellende handen en voeten
 • Rode palmen en zolen
 • Vergrote lymfeklieren in de nek
 • Pijnlijke en gezwollen gewrichten
 • Buikpijn, diarree
 • Geïrriteerdheid en hoofdpijn
 • Hartcomplicaties zoals hartruis, ritmestoornissen, ontstekingen (zelden)
 • Ontwikkeling van aneurysma’s aan de hartbloedvaten (bij 2-6 op de 100 kinderen)

Hoe wordt de ziekte van Kawasaki vastgesteld (diagnose) en behandeld?

Een snelle diagnose en behandeling zijn de beste manier om hartcomplicaties te voorkomen.

VAN DIAGNOSE TOT OPVOLGING

Diagnose

De diagnose wordt gesteld op basis van de symptomen.

De definitieve diagnose kan gesteld worden als er gedurende 5 dagen of meer hoge onverklaarbare koorts bestaat en 4 van de volgende 5 symptomen aanwezig zijn:

 • bilaterale conjunctivitis (een ontsteking van het vlies dat de oogbal bedekt)
 • vergrote lymfklieren
 • huiduitslag
 • aangetaste mond en tong
 • veranderingen aan de handen en voeten (zie hierboven)

Behandeling

De meeste kinderen met de ziekte van Kawasaki zijn geholpen met één hoge dosis intraveneuze immunoglobuline (IVIG) en aspirine. Deze behandeling remt de ontsteking af en kan de symptomen onder controle houden. Sommige patiënten ontwikkelen echter ondanks de behandeling een hartcomplicatie.

De duur van de behandeling verschilt per kind en hangt af van de ernst van de ziekte. De meeste kinderen met de ziekte van Kawasaki blijven ten minste 1-2 jaar onder opvolging, maar sommige kinderen ook veel langer.

Meer info?

Laatst aangepast: 08 december 2020
Auteur(s): Team kinderreumatologie