DaTSCAN

Een DaTSCAN is een onderzoek waarbij we met een kleine hoeveelheid licht radioactieve stof (tracer) het verlies van bepaalde zenuwcellen in een gebied in de hersenen kunnen opsporen. Met dit onderzoek kunnen we nagaan of uw klachten verband houden met de ziekte van Parkinson of aanverwante ziektebeelden.

Hoe bereidt u zich voor?

 • U moet niet nuchter zijn voor het onderzoek.
 • Gezien interferentie met sommige medicatie, zal uw verwijzende arts u vragen eventueel volgende medicatie tijdelijk te stoppen (niet exhaustieve lijst):
  Amfetamines
  Cocaïne
  Fentermine,
  Efedrine
  Modafinil
  Bepaalde antidepressiva
  Adrenerge agonisten (Fenylefrine, Norepinefrine)
  Anticholinergica
  Opioiden
 • Dit onderzoek gebeurt niet in geval van zwangerschap. Overleg met uw arts. Zeg op voorhand als u mogelijk zwanger bent.
 • Als u borstvoeding geeft, dient u dit gedurende 24 uur na het onderzoek te onderbreken. Overleg met uw arts. Zeg op voorhand als u borstvoeding geeft.

Hoe verloopt het onderzoek?

Voor het onderzoek

 • Dertig minuten voor toediening van de tracer krijgt u medicatie toegediend. Deze heeft als doel de schildklier te blokkeren als bescherming tegen onbedoelde opname van radioactief jodium.
 • De tracer zelf dienen we bij voorkeur via een ader van de arm toe. Deze moet 3 tot 6 uur inwerken.
 • Na toediening van de tracer is het belangrijk om extra water te drinken en frequent te plassen.

Het onderzoek

 • Het onderzoek start met een lege blaas. Vlak voor de start van het onderzoek vragen we u te gaan plassen.
 • Voor het onderzoek dient u op uw rug plaats te nemen op de onderzoekstafel. De camera wordt boven uw hoofd geplaatst. Deze zal tijdens het onderzoek langzaam rond uw hoofd draaien.
 • Het onderzoek duurt zo’n 45 minuten.
 • Blijf tijdens het onderzoek zo goed mogelijk stil liggen.

Na het onderzoek

 • U mag zelf met de wagen naar huis rijden.
 • U mag gewoon eten en drinken.
 • Na het onderzoek is het belangrijk om extra water (1 liter) te drinken en frequent te plassen.
 • Vermijd langdurig (>2 uur) en zeer dicht (<50 cm) contact met zwangere vrouwen en jonge kinderen (<12 jaar), gedurende 24 uur na toediening van de tracer.

Resultaten

De resultaten worden bezorgd aan uw arts. Hij of zij bespreekt ze met u.

Ongemakken en bijwerkingen

 • De beeldvorming kan in totaal zo’n 45 minuten duren. 
 • U moet tijdens het onderzoek zo goed mogelijk stil blijven liggen op de onderzoekstafel.
 • Duizeligheid, verhoogde eetlust en hoofdpijn kunnen voorkomen. Er zijn geen ernstige bijwerkingen bekend.
 • Er zijn geen bijwerkingen beschreven op de licht radioactieve stof. De stof is niet gevaarlijk en verdwijnt binnen enkele uren volledig uit het lichaam.

Verwittig ons bij annulering

Gelieve ons minstens 24 uur op voorhand te verwittigen als u onverwacht niet naar het onderzoek kunt komen. De gebruikte tracer heeft een hoge kostprijs en kan niet worden bewaard tot de volgende dag. Als u tijdig annuleert, kunnen we een andere patiënt verder helpen.

Laatst aangepast: 04 juli 2022