Cystectomie volgens Bricker

Wat is een cystectomie? 

Bij een cystectomie wordt de blaas verwijderd. Meestal omdat een kwaadaardige tumor tot in de spierwand van de blaas is doorgegroeid. Ook bij bepaalde goedaardige aandoeningen kan het nodig zijn om de blaas te verwijderen. De derivatie volgens Bricker wilt zeggen dat u een stoma krijgt. Dit is een opening in de buikwand om de urine naar buiten te leiden. 

De opname in ziekenhuis duurt gemiddeld 10 tot 16 dagen. Na de herstelperiode zou u in staat moeten zijn om uw normale leven weer op te nemen.

Vóór de opname

Voor de opname heeft u een aantal gesprekken met de specialisten:

 • Met de uroloog
 • Met een gespecialiseerde verpleegkundige die u tijdens het gehele behandeltraject zal begeleiden
 • Met de anesthesist om te bepalen welke onderzoeken u moet ondergaan voor u geopereerd kunt worden en iendien nodig welke medicatie u wel of niet meer mag nemen voor de operatie.
 • Met de diëtist indien u op korte termijn veel gewicht verliest.

Tijdens de opname

U wordt de dag voor uw operatie opgenomen op de afdeling D4. 

 • U leert het gebruik van een triflow apparaatje aan, zodat u na de operatie ademhalingsoefeningen kunt doen om de kans op een longontsteking te verkleinen.
 • U krijgt voor de operatie een klein lavement om de endeldarm leeg te maken. De verpleegkundige scheert het operatiegebied indien nodig.
 • De verpleegkundige legt u uit wat en tot wanneer u nog mag eten en drinken.

Tijdens de operatie 

In de operatiezaal plaatst de anesthesist een epidurale katheter. Dit is een dun buisje in de rug dat na de operatie gebruikt wordt voor pijnbestrijding. De ingreep zelf duurt gemiddeld 4 tot 6 uur.

Na de operatie

Verblijf

U verblijft meestal na de operatie tot de volgende dag op de PACU (post-anesthesie zorgafdeling). Soms kan u ook tijdelijk op de intensieve zorgen verblijven.

Voeding

De arts verwijdert de maagsonde van zodra uw darmen weer normaal werken. Door de operatie kan het een aantal dagen duren voor uw darmen terug op gang komen. Per dag bekijkt uw arts of u mag eten en of dit vloeibaar, lichte of normale voeding moet zijn.

Operatiewonde

U kunt één of twee wonddrains hebben om urine, wond- en/ of lymfevocht af te voeren. Er wordt dagelijks beoordeeld wanneer deze drains kunnen verwijderd worden.

Na uw operatie zitten er 2 splintjes of dunne buisjes in uw stoma. Deze zorgen ervoor dat de inhechting van de urineleiders in het stukje darm goed kan genezen. Het verwijderen van de splints is niet pijnlijk. De arts bekijkt wanneer ze kunnen verwijderd worden. Meestal kan dit 7 tot 8 dagen na de operatie.

Pijnbestrijding

U hebt een epidurale katheter met pijnpomp. U kunt uzelf zo nodig extra pijnmedicatie toedienen via een druksysteem. Hebt u nog pijn, meld dit dan zeker aan uw arts of verpleegkundige.

Trombose

De antitrombosekousen draagt u 14 dagen. Deze kousen draagt u dag en nacht en doet u alleen uit om u te douchen.

U krijgt na de operatie tevens antitrombose spuitjes (Clexane®). Deze spuitjes dienen tot 4 weken na de operatie toegediend te worden. Meestal kan u dit zelf maar zo nodig kan ook de thuisverpleging hiervoor ingeschakeld worden.

Nazorg

U verblijft ongeveer 14 dagen in het ziekenhuis. De totale verblijfsduur is afhankelijk van de snelheid waarmee u herstelt. Bij ontslag krijgt u een controleafspraak bij de uroloog en de stomaverpleegkundige.

De hechtingen worden na 14 dagen verwijderd. Dit gebeurt meestal op de raadpleging.

Advies voor thuis

 • Neem enkele weken voldoende rust. U kan zich nog lange tijd moe voelen.
 • Doe geen zware lichamelijke arbeid: sport niet en til geen zware voorwerpen gedurende 6 weken.
 • Rij niet met de auto gedurende de eerste 4 weken na de ingreep. Draag wel altijd uw autogordel.
 • Fietsen wordt afgeraden de eerste 3 maanden na uw operatie.
 • Baden is niet toegestaan gedurende 4 weken, douchen wel.
 • Bij koorts (> 38,5 °C) neemt u best onmiddellijk contact op met de gespecialiseerd verpleegkundige of de dienst urologie (overdag).
 • Draag de steunkousen gedurende 2 weken overdag en ’s nachts.
 • Het heropstarten van antistollingsmiddelen (‘bloedverdunners’) mag enkel in overleg met uw uroloog. Normaal moet u tot 4 weken na de operatie bloedverdunnende injecties in de buik krijgen om trombose en eventuele longembolen te voorkomen.
 • Drink minstens 1,5 tot 2 liter water per dag.
 • Wacht bij pijnklachten niet te lang met het innemen van medicatie. U mag steeds paracetamol 1 gram om de 6 uren gebruiken.
 • De eerste maanden na de operatie is het vaak niet prettig om een lange autorit of vliegreis te maken. U zit hierbij steeds in dezelfde houding. De eerste 6 weken na de operatie wordt een lange autorit of vliegreis zelfs afgeraden omwille van het verhoogd risico op ontwikkelen van trombose.
 • Het is verstandig uw werkzaamheden niet eerder dan 2 tot 6 maanden na de operatie te hervatten.
Laatst aangepast: 08 maart 2018
Auteur(s): Team urologische kanker