Coronaire functietesten

Angina pectoris is klassiek het gevolg van vernauwingen van de kransslagaders die de bloedstroom naar de hartspier belemmeren.

Als de coronaire angiografie een ernstige vernauwing aantoont, kan deze behandeld worden met een ballondilatatie en stent.

Als de coronaire angiografie géén ernstige vernauwingen aantoont en zelfs als de kransslagaders volledig normaal ogen, is het mogelijk dat de klachten veroorzaakt worden door een slechte werking van de kleine bloedvaten van het hart of door een spasme (kramp) van de kransslagader. Om een verklaring te vinden voor uw klachtenpatroon kan uw cardioloog beslissen om aanvullende coronaire functietesten uit te voeren.

Wat zijn coronaire functietesten? 

De kleine bloedvaten (haarvaten) van het hart zijn niet zichtbaar tijdens een hartkatheterisatie. Het zijn echter wel deze bloedvaten die in grote mate de bloedstroom regelen naar de hartspier.

Om een idee te krijgen van de functie van deze kleine bloedvaten bekijken we met coronaire functietesten twee afgeleide parameters:

  • de snelheid van de bloedstroom
  • de weerstand die de kleine bloedvaten geven
Het doel van de coronaire functietesten is hoofdzakelijk om een verklaring te vinden voor uw klachtenpatroon. Uw klachten kunnen immers een grote invloed hebben op uw dagelijks sociaal en professioneel functioneren. Daarnaast wordt op basis van de bevindingen een gepersonaliseerde behandeling mogelijk. Het ondersteunen van de diagnose geeft ons ook het vertrouwen om de medicatie zo nodig in hoge dosissen voor te schrijven. Natuurlijk moeten de mogelijke nevenwerkingen van de opgestarte medicatie in evenwicht zijn met de symptoomcontrole die we wensen te bereiken. 

Hoe verlopen coronaire functietesten?

Tweedelig

Voorbereiding

Voor het uitvoeren van coronaire functietesten is het belangrijk dat u de medicatie die een invloed heeft op de bloedvatwerking minstens 24u onderbreekt. Het gaat voornamelijk om calciumkanaalblokkers, bètablokkers en langwerkende nitraten.

Daarnaast mag u géén stimulantia zoals caffeïne, taurine, amfetamines, cocaïne of marihuana nuttigen gedurende 24u voor het onderzoek. Kortwerkende nitraten mag u innemen tot 6u voor het onderzoek.

Eerste deel

Aansluitend op de hartkatheterisatie wordt via de katheter een draadje met een druk- en temperatuursensor in de kransslagader gebracht. De snelheid waarmee het bloed stroomt wordt gemeten door de injectie van zoutoplossing op kamertemperatuur. De zoutoplossing verlaagt tijdelijk de temperatuur in de kransslagader. De tijd die het vergt om de temperatuursensor aan de tip van het draadje te bereiken geeft een indicatie over de snelheid waarmee het bloed stroomt. U kan het principe vergelijken met een trajectcontrole in het verkeer, voor een gekende afstand geeft de tijd tussen punt A en punt B een indicatie over de gemiddelde snelheid van het wagen.

Vervolgens wordt de snelheid van de bloedstroom gemeten tijdens de toediening van adenosine via het infuus in de arm. Adenosine doet de bloedvaten uitzetten waardoor de bloedstroom toeneemt. De ratio tussen de snelheid in rust en tijdens adenosine noemen we de coronaire flow reserve. In normale omstandigheden moet de bloedstroom minstens verdubbelen. De coronaire flow reserve geeft ons informatie over de functie van de grote én kleine bloedvaten. Dezelfde test laat ons ook toe de weerstand in de kleine bloedvaten van het hart te bepalen.

Tweede deel

Tijdens het tweede deel van het onderzoek wordt onderzocht of de kleine en/of grote bloedvaten onterecht in spasme gaan. Hiervoor wordt acetylcholine via de katheter in de kransslagader in oplopende dosis toegediend. In normale omstandigheden heeft acetylcholine net als adenosine een vaatverwijdend effect. Indien de functie van de bloedvaten verstoord is, kan er onterecht spasme van het bloedvat optreden. Indien er spasme optreedt zal u herkenbare klachten van pijn op de borst ervaren en zien we wijzigingen op het ECG. Er wordt onmiddellijk een vaatverwijder toegediend die de kramp snel weer doet verdwijnen.

Opvolging

Binnen onze dienst hebben we een specifieke kliniek voor patiënten met coronaire microvasculaire dysfunctie. We zullen u zal u een behandelplan voorstellen waarbij u op korte termijn een afspraak krijgt om het effect te volgen. Weet dat elke patiënt anders reageert op de gestarte medicatie, en dat we soms hoge dosissen of combinatietherapie nodig hebben om de klachten te controleren. Het doel is echter steeds de controle van uw klachten, met een minimum aan nevenwerkingen door de gestarte medicatie.

Contact

Dienst cardiologie (route 144)
Dr. Tijs Bringmans

Voor een afspraak neemt u contact op met het secretariaat cardiologie via het nummer 03 821 35 38.

Laatst aangepast: 04 juli 2023
Auteur(s): Team cardiologie