Cognitieve gedragstherapie bij slaapstoornissen

Wat is chronische slapeloosheid?

Bij chronische slapeloosheid heb je moeilijkheden met in- en/of doorslapen, en/of vroegtijdig ontwaken en dit minimum drie keer per week, langer dan drie maanden.

Naast het slecht slapen zijn er klachten over het functioneren overdag : vermoeidheid, concentratieproblemen, somberheid, prikkelbaarheid, …

Beter slapen kan je leren

Met cognitieve gedragstherapie kunnen we je in- en/of doorslaapstoornissen, en/of vroegtijdig ontwaken doeltreffend behandelen. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat deze therapievorm tot de beste en meest langdurige resultaten leidt.

CGTI staat voor Cognitieve GedragsTherapie voor Insomnie. Het centrale uitgangspunt van cognitieve gedragstherapie is dat je gedachten, gevoelens en gedrag elkaar wederzijds beïnvloeden.

Hoe verloopt cognitieve gedragstherapie?

Actieve medewerking en motivatie zijn noodzakelijk tijdens de training. Er is steeds ruimte voor feedback.

Intakegesprek

Bij het eerste verkennend gesprek, ga je samen met de therapeut na of cognitieve gedragstherapie in groep de meest geschikte aanpak is voor jou, afhankelijk van de aard van je klachten en je mogelijkheden.

Wat zijn slaap en slapeloosheid?

Je krijgt wetenschappelijk onderbouwde informatie over slaap en het ontstaan van slapeloosheid. Het slaapwaakpatroon wordt in kaart gebracht door het invullen van een slaapwaakdagboek.

Gedragsverandering

Op basis van het slaapwaakdagboek sturen we je slaapgedrag bij. Deze aanpassingen worden nauw opgevolgd.

Kennismaken met relaxatie

Oefeningen ter bevordering van lichamelijke en mentale rust.

Aan de slag met gedachten

Gedachten over slaap worden onder de loep genomen en waar mogelijk uitgedaagd en vervangen door meer helpende gedachten. We staan stil bij de impact van piekeren.

Hervalpreventie

Hoe wordt het (nieuwe) slaapgedrag verder ingezet? Wat als het opnieuw minder goed gaat?

Laatst aangepast: 01 maart 2023