Chronische pijn

Geen symptoom maar een ziekte

Het pijncentrum behandelt ook veel patiënten met chronische pijn. Het gaat om complexe pijn die langer dan 3 maanden blijft duren.

 • De oorzaak van chronische pijn is niet altijd duidelijk: het uitlokkende letsel is vaak al genezen of verdwenen.
 • Chronische pijn heeft vaak ook sociaal-economische gevolgen voor de patiënt.
   

De meest voorkomende chronische pijnklachten zijn:

 • blijvende rugpijn, ontstaan na bv. een operatie
 • nek- en schouderpijn
 • pijn als gevolg van artrose, reuma, fibromyalgie, osteoporose, multiple sclerose, de ziekte van Parkinson of kanker, ....
 • zenuwpijn (door een tumor, diabetes, nierproblemen of chemotherapie)
   

Pijn voorkomen

Zeker voor pijn geldt dat voorkomen beter is dan genezen. Daarom zetten we steeds meer in op preventie. Bepaalde ingrepen, zoals schouder- en rugoperaties, geven een verhoogd risico op chronische pijn achteraf. Veel van die patiënten zien we daarom al voor de operatie en volgen we nadien nauwgezet op. Door de pijn zo snel mogelijk en doorgedreven te behandelen, kun je voorkomen dat acute pijn chronisch wordt. Die aanpak passen we bij steeds meer operaties toe.

Chronische pijn vaststellen en meten

Hoe je pijn ervaart, is persoonlijk. We nemen je pijn altijd ernstig. Je pijnervaring wordt mee beïnvloed door externe factoren:

 • medische en heelkundige voorgeschiedenis
 • sociale achtergrond
 • eventuele psychologische elementen
 • familiale situatie
   
De pijnarts stelt de diagnose op basis van:
 • jouw verhaal
 • een lichamelijk onderzoek
 • eventueel bijkomende scans of testen
   

Sommige patiënten met moeilijk te behandelen of onverklaarbare zenuwpijn kunnen terecht in de sensoriële eenheid. Daar vinden heel specifieke testen plaats om de verwerking van pijnsignalen in het zenuwstelsel in kaart te brengen. We gaan na waar het probleem precies zit, zodat we weten waarop we onze behandeling kunnen richten. Het voordeel van dat soort onderzoek is dat je de pijn voor een stuk kunt objectiveren.

Chronische pijn bestrijden

Voor chronische pijn helpen de klassieke pijnbehandelingen (pijnmedicatie en niet-medicamenteuze behandeling) vaak niet helemaal en is multidisciplinaire behandeling in het pijncentrum aangewezen. We kiezen voor een bio-psycho-sociale aanpak: we bekijken de pijn enerzijds als een biologisch gegeven, maar werken anderzijds ook aan psychisch en sociaal welbevinden als onderdeel van de behandeling. De behandeling bestaat meestal uit een combinatie van pijnmedicatie, gespecialiseerde behandelingen en fysieke revalidatie en psychosociale ondersteuning.

Technieken voor pijnbestrijding

De pijn helemaal doen verdwijnen, is niet altijd mogelijk. Maar vaak kunnen we de pijn wel draaglijker maken en de levenskwaliteit verbeteren. 

Laatst aangepast: 25 juni 2021
Auteur(s): Team pijncentrum