CBRN-autopsie (militaire pathologie)

Wat is een CBRN-autopsie?

Een CBRN-autopsie wordt uitgevoerd wanneer er een vermoeden is dat het lichaam chemisch, biologisch of radioactief gecontamineerd is. Dit kan gebeuren door bv. ongevallen in de chemische industrie, terrorisme met gebruik van chemische stoffen of ziekteverwekkende kiemen, vermoeden van emerging pathogens of lichamen die komen uit risicogebieden (bv. ebola). Gezien de veiligheidsrisico’s zowel naar zorgverleners/forensische experten als naar de bevolking toe worden hiervoor bijzondere veiligheidsmaatregelen genomen (Biohazard 3 of 4).

  

Samenwerking met Civiele Bescherming en Defensie

Om de overledene op een veilige manier te vervoeren van de plaats delict naar het UZA voor een CBRN-autopsie, werken we voor het transport samen met Defensie. Voor risicotaxatie doen we beroep op de preventieadviseur gevaarlijke stoffen of militaire CBRN-experts. Het uitvoeren van dergelijke autopsies gebeurt ism de Civiele Bescherming die ook de decontaminatieprocedure zal uitvoeren.

Laatst aangepast: 20 juni 2023
Auteur(s): Team gerechtelijke geneeskunde