Botuline Toxine-A Infiltraties

Wat is Botuline Toxine-A en waarvoor wordt het gebruikt?

Botuline Toxine is een natuurlijk eiwit dat door bepaalde bacteriën geproduceerd wordt. Een onderdeel daarvan, de werkende stof botuline toxine-A, heeft een bewezen  gunstig effect op spasticiteit. 

Spasticiteit is een term die we gebruiken voor een verhoogde spanning van spieren of spiergroepen. Spasticiteit gaat vaak gepaard met verminderde kracht, stijfheid, pijn en spasmen (onwillekeurige bewegingen).      

Hoe werkt het? 

Botuline toxine-A blokkeert plaatselijk de overdracht van zenuwprikkels naar de spier, waardoor overmatige spierspanning vermindert. 

Na 3 tot 6 maanden herstelt het lichaam de geblokkeerde verbindingen, waardoor het effect van botuline toxine A dus maar tijdelijk is. 

Wat zijn de voordelen?

 • Daling in spierspanning
 • Mogelijkheid tot het trainen van zwakkere spiergroepen
 • Mogelijkheid tot intensief stretchen
 • Correctie van beperkte bewegingsmogelijkheden / abnormale gewrichtsposities
   

Hoe verloopt de behandeling?

Voor, tijdens en na

Voorbereidingen

 • We nodigen u en uw kind eerst uit op de consultatie om te bekijken welke spieren we met botuline toxine-A zullen inspuiten (botoxinfiltratie). Hiervoor gebeuren verschillende metingen en tests, zoals een ganganalyse (bij problemen met lopen) of een onderzoek van de bovenste lidmaatfunctie.
   
 • Voor de ingreep wordt er ook steeds een preoperatieve raadpleging bij de anesthesist gepland.
   
 • Om de revalidatie na de ingreep zo vlot mogelijk te laten verlopen, dient het orthopedisch materiaal op punt gesteld te worden (eventueel vernieuwen van bv. spalken).
   

De ingreep

De inspuiting met Botuline Toxine gebeurt in dagopname, meestal onder een kortdurende volledige narcose. In bepaalde gevallen wordt sedatie in combinatie met plaatselijke verdoving gebruikt. Uw kind kan dezelfde dag nog naar huis.

Inspuiting in het onderste lidmaat

Bij een inspuiting in het onderste lidmaat, wordt (afhankelijk van de plaats van inspuiting) een gips aangelegd om een maximale rek van de spieren te verkrijgen. Deze blijft gedurende 2 weken aan.

Kinderen die onderbeengipsen krijgen, kunnen in deze periode gewoon stappen met gipsschoenen.

Inspuiting in het boveste lidmaat

Bij een inspuiting in het bovenste lidmaat wordt meestal geadviseerd om een arm-/handspalk te dragen.

Wat zijn mogelijke nevenwerkingen?

De nevenwerkingen van botox zijn eerder zeldzaam, maar niet uitgesloten:

 • Pijn op de injectieplaats (2,5%)
 • Griepachtige verschijnselen (0,5%)
 • Lokale spierzwakte (0,5%)
 • Incontinentie (2-3% bij injecties rond het bekken)
 • Slikstoornissen (voornamelijk bij kinderen met ernstige meervoudige beperkingen)
   

Bij ongerustheid, gelieve contact op te nemen met het CePRA-team.

Revalidatie

Gezien de tijdelijke werking van de Botuline Toxine, moet uw kind na het verwijderen van de gipsen intensief oefenen bij de kinesitherapeut. Meestal wordt er zo'n 3-5x/week geoefend gedurende 3-6 maanden post-botox. 

Het doel van deze intensieve revalidatie is om gebruik te maken van de daling in spierspanning om zo nieuwe bewegingspatronen aan te leren en zwakkere spiergroepen te versterken. 

Op deze manier kan Botuline Toxine een blijvend effect hebben op het motorisch functioneren van uw kind. 

Daarnaast dient in deze periode extra ingezet te worden op het dragen van apparatuur om maximale spierlengte te bekomen.

Evaluatie

Na de revalidatie plannen we een nieuwe ganganalyse/onderzoek van de bovenste lidmaatfunctie in. Deze wordt multidisciplinair besproken om de effecten van de infiltraties te bekijken en het behandeltraject verder uit te werken.

Terugbetaling

Indien uw kind tot de CP-conventie is toegetreden, wordt de ingreep voor een groot deel terugbetaald door uw ziekenfonds. Mogelijks biedt uw hospitalisatieverzekering een extra vergoeding aan. 

CePRA team

Team UZA

Team Koningin Paola Kinderziekenhuis

 • Dr. Moens: Fysische geneeskunde
 • Dr. Dielman: Kinderneurologie 
 • Dr. Fabry: Kinderorthopedie
 • Sigrid Muller: Kinesitherapie

Contact

UZA - kinderneurologie

 • Telefoon: 03 821 35 20
 • E-mail: cepra [at] uza [dot] be
   
Laatst aangepast: 13 maart 2024
Auteur(s): Team orthopedie kinderen