Botscintigrafie

Een botscintigrafie of botscan is een onderzoek waarbij met een kleine hoeveelheid licht radioactieve stof veranderingen in de stofwisseling van het bot kunnen worden opgespoord. Zowel goedaardige als kwaadaardige veranderingen in het bot worden zichtbaar door een verhoogde opname van deze stof.

Afhankelijk van de reden voor het onderzoek en de lokalisatie van eventuele klachten, zal er een overzichtsopname van het volledige skelet en/of detailopnames van een deel van het skelet gebeuren.

Indien nodig kunnen er aanvullend SPECT-beelden gemaakt worden. Hierbij wordt er met het toestel rond een deel van het lichaam gedraaid om zo 3-dimensionele beelden te maken. Een CT-scanner werkt met röntgenstralen en maakt zeer gedetailleerde beelden van het lichaam. Door combinatie van beide onderzoeken (SPECT-CT-beelden) kan men zogenaamde fusiebeelden  maken, waarbij de gevonden afwijkingen op de SPECT-scan onmiddellijk en precies kunnen worden gelokaliseerd in het lichaam.

Hoe bereidt u zich voor?

 • U moet niet nuchter zijn voor het onderzoek.
 • U mag uw gebruikelijke geneesmiddelen innemen.
 • Dit onderzoek gebeurt niet in geval van zwangerschap.
 • Overleg met uw arts en verwittig ons op voorhand als u mogelijk zwanger bent.
 • Indien u borstvoeding geeft, dient deze gedurende 24u onderbroken te worden. Vertel ons en uw behandelende arts op voorhand dat u borstvoeding geeft.
 • Om praktische redenen mag slechts één familielid of begeleider meekomen tijdens de voorbereiding op het onderzoek. Kinderen of zwangere vrouwen zijn niet toegelaten.

Hoe verloopt het onderzoek?

Voor het onderzoek

 • We dienen de tracer bij voorkeur via een ader in de arm toe. Deze moet 2,5 à 3 uur inwerken.
 • Na toediening van de tracer is het belangrijk extra te drinken (minstens 1l) en frequent te plassen.

Het onderzoek

 • Het onderzoek kan enkel starten met een lege blaas. Vlak voor het onderzoek vragen we u dan ook te gaan plassen.
 • Afhankelijk van de reden voor het onderzoek en de lokalisatie van eventuele klachten, zal er een overzichtsopname van het volledige skelet en/of detailopnames van een deel van het skelet gebeuren. Indien nodig kunnen er aanvullend SPECT-CT-beelden gemaakt worden.
 • Afhankelijk van het aantal en type opnames kan het onderzoek zo’n 45 minuten duren.
 • Blijf tijdens het onderzoek zo goed mogelijk stil liggen.

Na het onderzoek

 • U mag zelf met de wagen naar huis rijden.
 • U mag gewoon eten en drinken.
 • Na het onderzoek is het belangrijk om extra te drinken.
 • Vermijd langdurig (>2 uur) en zeer dicht (<50 cm) contact met zwangere vrouwen en kinderen jonger dan 12 jaar, gedurende 24u na toediening van de tracer.

Resultaten

De resultaten worden bezorgd aan uw behandelende arts.

Ongemakken en bijwerkingen

De beeldvorming kan in totaal zo’n 45 minuten duren. Het is belangrijk dat u tijdens het onderzoek zo goed mogelijk stil blijft liggen op de onderzoekstafel. Er zijn geen bijwerkingen beschreven op de licht radioactieve stof. Deze stof is niet gevaarlijk en verdwijnt binnen enkele uren volledig uit het lichaam.

Verwittig ons bij annulering

Gelieve ons minstens 24 uur op voorhand te verwittigen, als u onverwacht niet naar het onderzoek kunt komen. Als u tijdig annuleert, kunnen we een andere patiënt verder helpen.

Laatst aangepast: 02 Mei 2018
Auteur(s): Team nucleaire geneeskunde