Bloeddrukmeting

Hoe wordt een hoge bloeddruk opgespoord?

Een hoge bloeddruk wordt opgespoord met een bloeddrukmeter (sphygmomanometer of tensiometer). Er bestaan verschillende types:

  • Bloeddrukmeter met wijzerplaat en naald
  • Bloeddrukmeter met kwikkolom (deze wordt conform de Europese wetgeving steeds minder gebruikt)
  • Elektronische bloeddrukmeter met automatische weergave van de waarden: 24-uurs bloeddrukmeter of bloeddrukholter

24-uurs bloeddrukmeter

Bij twijfel kan ook een 24-uurs bloeddrukmeter (bloeddrukholter) worden meegegeven. Dit toestel zal automatisch de bloeddruk meten gedurende 24 uur, om het half uur, ook ‘s nachts. Zo krijgen we een idee over de bloeddrukcontrole, de graad van schommelingen en de bloeddruk ‘s nachts.

Bij ‘wittejashypertensie’ of het ‘wittejaseffect’ is de bloeddruk te hoog bij de arts, maar normaal in de thuissituatie. Dit fenomeen kunnen we perfect opsporen met een 24-uurs bloeddrukmonitoring. Wittejashypertensie is minder gevaarlijk dan permanente hoge bloeddruk en vereist geen geneesmiddelenbehandeling, maar wel een gezonde levensstijl.

Hoe verloopt een bloeddrukmeting?

De bloeddrukmeting is een snel en pijnloos onderzoek dat wordt uitgevoerd na minstens 5 minuten rust, in zittende houding en met een manchet aan de bovenarm (op harthoogte) waarvan de grootte is aangepast aan de armomtrek. Na een kop koffie, een maaltijd of  een sigaret wordt beter minstens 30 minuten gewacht voor een bloeddrukmeting. De patiënt mag tijdens de meting ook niet praten.

Bij de eerste raadpleging wordt de bloeddruk aan beide armen gemeten, nadien aan de arm met de hoogste waarde. Een te groot verschil tussen beide armen kan wijzen op een probleem ter hoogte van de bloedvaten. De diagnose van hoge bloeddruk berust op verschillende metingen tijdens dezelfde consultatie en tijdens opeenvolgende raadplegingen.

Wat gebeurt er na een bloeddrukmeting?

Bij een hoge bloeddruk wordt bekeken in hoeverre deze al schade heeft aangebracht aan het hart, de nieren, de hersenen en de bloedvaatwand.

De arts doet hiervoor een aantal onderzoeken:

Op indicatie kunnen andere onderzoeken noodzakelijk zijn. Eventuele orgaanschade bepaalt mee welke therapie voor u de beste is. Als de hoge bloeddruk al ernstige orgaanschade heeft veroorzaakt (zoals hartfalenberoerte), kan een dringende opname nodig zijn.

Laatst aangepast: 19 februari 2021
Auteur(s): Team cardiologie