Bloedarmoede (anemie)

Bij bloedarmoede is er een tekort aan rode bloedcellen in je bloed of vertonen je rode bloedcellen te weinig hemoglobine. Hemoglobine is een ijzerhoudend eiwit dat ervoor zorgt dat zuurstof uit de longen gebonden en vervoerd kan worden naar de weefsels.

Wat zijn de oorzaken? 

Bloedarmoede is geen ziekte op zich, maar een symptoom. De onderliggende oorzaak dient steeds opgespoord te worden.

Wat zijn de symptomen?

Dikwijls is vermoeidheid de enige klacht. Soms komt daar ook hoofdpijn, een versnelde hartslag en een algemeen gevoel van zwakte bij.

Hoe wordt bloedarmoede behandeld?

Omdat de behandeling sterk afhangt van de ziekte die anemie veroorzaakt, sporen we met bijkomende onderzoeken eerst de oorzaak op.

Uw arts stelt u de nodige onderzoeken voor, bespreekt de resultaten met u en stelt zo nodig de gepaste behandeling voor.

Laatst aangepast: 18 november 2021

Volg route 105 (oncologisch dagziekenhuis en consultaties)