Blaasspoeling met Mitomycine-C/Farmorubicine

Wat zijn Mitomycine-C/Farmorubicine?

Mitomycine-C en Farmorubicine zijn celdodende middelen of ‘cytostatica’. Het is een vorm van chemotherapie die rechtstreeks in de blaas wordt ingebracht. Deze vorm van chemotherapie komt niet in de bloedbaan, waardoor u geen last hebt van bijwerkingen zoals misselijkheid en haaruitval.

Aandachtspunten bij de toediening van Mitomycine-C/Farmorubicine 

Vóór de instillatie (indruppeling)

Drink 4 uur vóór de indruppeling (instillatie) zo weinig mogelijk. Zo wordt de medicatie in de blaas minimaal verdund met urine. Drink geen cafeïnehoudende dranken. Gebruikt u vochtafdrijvende medicatie (bv. Burinex®, Lasix®), neem die medicatie dan in na het uitplassen van de spoelvloeistof.

Tijdens de instillatie (indruppeling)

De verpleegkundige plaatst een sonde om Mitomycine-C of Farmorubicine in de blaas in te brengen. Het sonderen en het inbrengen van de vloeistof is niet pijnlijk, maar kunt u wel voelen. Vervolgens wordt de sonde verwijderd.

Na de instillatie (indruppeling)

De oplossing heeft één uur de tijd nodig om in de blaas in te werken. Het is mogelijk dat u plasdrang krijgt door de inwerking van het product. Probeer de BCG-oplossing 1 uur op te houden.

Het contact met Mitomycine-C en Farmorubicine kan schadelijk zijn. Volg daarom onderstaande richtlijnen tot 8 uur na uw instillatie:

  • Plas zittend (om spatten te vermijden)
  • Trek het toilet 2 maal door met gesloten wc deksel
  • Gebruik zoveel mogelijk hetzelfde toilet
  • Was uw handen en geslachtsdelen na het plassen
  • Drink na het uitplassen van het product de rest van de dag minstens één liter water. Zo worden de resten van het chemotherapeuticum zo snel mogelijk uit de blaas gespoeld.
  • Uw urine kan na de spoeling een blauwe (Mitomycine-C) of rode (Farmorubicine) kleur hebben. Dit is normaal.
  • De eerste 48 uur na de spoeling raden we aan geen seksuele betrekkingen te hebben. Gebruik nadien een condoom gedurende de gehele therapie.
  • Kledij mogelijks bevuild door Mitomycine-C of Farmorubicine dient afzonderlijk gewassen te worden met een koud spoelprogramma. Indien onmiddellijk wassen niet mogelijk is, bewaart u het linnen best tijdelijk in een dubbele plastic zak.

Wat zijn de bijwerkingen? 

Het aantal en de ernst van de bijwerkingen die optreden is afhankelijk van persoon tot persoon.

Bijwerkingen zoals branderig, moeilijk en vaak plassen met eventueel bloed in de urine komen vaak voor. Deze bijwerkingen verdwijnen meestal spontaan. Medicatie zoals paracetamol of ontstekingsremmende pijnmedicatie kan verzachting bieden.

Raadpleeg uw arts wanneer deze bijwerkingen langer dan 48 uur duren.

Wat zijn de alarmtekenen? 

Alarmtekenen zijn zeldzaam, maar moeten snel behandeld worden.

  • Neem contact op met uw arts wanneer u plots niet meer kunt plassen.
  • Een allergische reactie op Mitomycine-C of Farmorubicine kan voorkomen. Contacteer uw arts bij hevige en/of aanhoudende jeuk. Vermeld deze reactie aan de verpleegkundige.
Laatst aangepast: 05 juli 2023
Auteur(s): Team urologische kanker