Bijnierschorsinsufficiëntie (ziekte van Addison)

Bij bijnierschorsinsufficiëntie of de ziekte van Addison maken de bijnieren te weinig cortisol aan.

Wat zijn de symptomen?

De meeste klinische verschijnselen van bijnierschorsinsufficiëntie zijn aspecifiek. Ze ontwikkelen zich meestal geleidelijk in de loop van maanden tot zelfs jaren en omvatten:

 • ernstige vermoeidheid
 • gewichtsverlies
 • (spier)zwakte
 • Misselijkheid & braken
 • buikpijn
 • diarree
 • duizeligheid
 • drang naar zout
 • lage bloeddruk
 • donkerdere huidskleur
 • verminderd libido
 • psychische symptomen (o.a. depressie)
 • onmogelijkheid om stress aan te kunnen
 • optreden van spontane hypoglycemie (lage bloedsuiker)
 • uitblijven van de maandstonden

Wat zijn de oorzaken?

Dat de bijnieren te weinig cortisol aanmaken, is meestal te wijten aan een autoimmuunaandoening, maar kan ook optreden wanneer een langdurige behandeling met cortisone plots gestopt wordt.

Hoe wordt bijnierschorsinsufficiëntie vastgesteld?

Wanneer iemand klinische tekenen van bijnierschorsinsufficiëntie vertoont, voeren we een bloedafname uit. Soms treffen we een laag natrium- en hoog kaliumgehalte aan in het bloed. Bovendien is de cortisolspiegel laag. De diagnose moet bevestigd worden door een speciale bloedtest (ACTH stimulatietest).  

Hoe wordt bijnierschorsinsufficiëntie behandeld?

De behandeling van bijnierschorsinsufficiëntie bestaat uit het innemen van tabletten glucocorticoïden (hydrocortisone) en mineralocorticoïden (fludrocortisone). Deze zijn levensnoodzakelijk.

Laatst aangepast: 18 november 2021