Behandelingen endocrinologie

Meestal wordt u in onderling overleg behandeld met medicatie.

Soms is heelkundig ingrijpen nodig en kunt u rekenen op een team van ervaren chirurgen. De verdere nazorg gebeurt op regelmatige basis op de dienst endocrinologie.

Bij schildklierlijden kan er worden behandeld met radioactief jodium op de dienst nucleaire geneeskunde. Lees hier de brochure over de behandeling met radioactief jodium.

Indien er hypofyseproblemen worden geconstateerd, kan u verwezen worden naar de dienst neurochirurgie voor een eventuele ingreep.

Laatst aangepast: 18 november 2021