Behandeling van kankergezwellen bij kinderen

Heelkunde (chirurgie)

Aan het kinderoncologisch centrum zijn verschillende chirurgen verbonden die zich elk toeleggen op de behandeling van specifieke types van gezwellen (hersentumoren, sarcomen, …). Zij werken nauw samen met de kinderoncologen van het centrum. Heelkundige ingrepen gebeuren gewoonlijk onder narcose, waarbij uw kind door de anaesthesist in slaap wordt gedaan. Lees meer over de verdoving bij kinderen in het UZA in de brochure

Bestraling (radiotherapie)

We werken nauw samen met de gespecialiseerde collega’s van het Iridium netwerk (conventionele radiotherapie) en ook met het Particle-centrum (protontherapie).

Chemotherapie

Chemotherapie is medicatie die de groei van het gezwel tegengaat. Deze medicatie kan worden toegediend via een infuus in het bloed, via de mond of rechtstreeks in het ruggemergvocht (via ruggeprik).

Bloedtransfusie

Soms is een bloedtransfusie nodig. Er worden dan bloedproducten toegediend via een infuus (rode bloedcellen, plasma, bloedplaatjes).

Laatst aangepast: 24 november 2020
Auteur(s): Team oncologie & hematologie kinderen