Behandeling van kankergezwellen bij kinderen

Heelkunde (chirurgie)

Aan het kinderoncologisch centrum zijn verschillende chirurgen verbonden die zich elk toeleggen op de behandeling van specifieke types van gezwellen (hersentumoren, sarcomen, …). Zij werken nauw samen met de kinderoncologen van het centrum. Heelkundige ingrepen gebeuren gewoonlijk onder narcose, waarbij uw kind door de anaesthesist in slaap wordt gedaan. Lees meer over de verdoving bij kinderen in het UZA in de brochure

Bestraling (radiotherapie)

het centrum werkt nauw samen met gespecializeerde collega’s van de dienst Universitaire Radiotherapie Antwerpen, die gebruik maken van verschillende geavanceerde bestralingstechnieken.

Chemotherapie

Chemotherapie is medicatie die de groei van het gezwel tegengaat door de zieke cellen te doden. Deze medicatie kan worden toegediend via een infuus in het bloed, via de mond of rechtstreeks in het ruggemergvocht (via ruggeprik).

Bloedtransfusie

Soms is een bloedtransfusie nodig. Er worden dan bloedproducten toegediend via een infuus (rode bloedcellen, plasma, bloedplaatjes).

Stamceltransplantatie

Soms is het nodig om bloedvormende cellen (hematopoietische stamcellen) toe te dienen. Hierbij kan het gaan om cellen van de het kind zelf (autologe transplantatie) of van een andere persoon (donor). Soms wordt ook navelstrengbloed gebruikt.

Deze intensieve behandeling wordt voor kinderen gecentralizeerd op enkele plaatsen in België. Het Universitair Pediatrisch Oncologisch Centrum Antwerpen werkt hiervoor samen met de dienst Pediatrische Stamceltransplantatie van het UZGent.  

Deze informatie werd laatst aangepast op maandag 05 maart 2018 - 16:03
Auteur(s): Team