Behandeling van functionele buikpijn

Wat is chronische buikpijn?

Chronische buikpijn kan het gevolg zijn van een onderliggende ziekte maar heel vaak gaat het om  functionele buikpijn. Er zijn dan geen afwijkingen van de organen in de buik, maar wel een probleem met de werking ervan. Dat neemt niet weg dat chronische buikpijn een enorme impact heeft op het dagelijkse leven van een kind.

Soms volstaat het om de veeleisende agenda van de kinderen onder de loep te nemen en samen met ouders en kind de stressfactoren aan te pakken. Af en toe komt een pestprobleem op school of een moeilijke familiale situatie aan de oppervlakte.

Maar vaak is de oorzaak niet duidelijk en moet men vooral de pijn zelf aanpakken.

Diepe-relaxatieoefeningen of hypnose

De aanpak van functionele buikpijn gebeurt op verschillende vlakken. Medicatie kan een ondersteuning zijn, maar er worden ook maatregelen genomen omtrent de voeding en de levensstijl van de kinderen.

Hypnotherapie of diepe-relaxatieoefeningen kan ingezet worden bij kinderen met chronische buikpijn zonder lichamelijke oorzaak. Bij medische hypnose brengen we de patiënt in diepe ontspanning en leren hem zijn pijn of een ander probleem zelf te beheersen.

Onze pijnverpleegkundige werkt samen met uw kind tot zodat de pijn minder frequent en minder ernstig wordt. Zo krijgt uw kind weer vat op de pijn en gaat het zijn dagelijks leven minder bepalen. De basis van de hypnotherapie zijn ontspanningstechnieken. Tussen de sessies door oefenen de kinderen thuis hun ademhaling en hun ontspanningsverhaal. 

De resultaten van de hypnotherapie zijn erg goed. In Nederland blijkt 85% van de buikpijnpatiëntjes er volledig of gedeeltelijk mee geholpen te zijn. Lees meer over hypnotherapie in Maguza.

Om een afspraak te maken hebt u een verwijzing van de huisarts of kinderarts nodig.  

Laatst aangepast: 08 augustus 2019
Auteur(s): Team gastro-enterologie kinderen