Coronavirus COVID-19

Informatie voor patiënten en bezoekers
Meer details Meer details

Behandeling met mandibulair repositieapparaat (MRA)

Bij de multidisciplinaire behandeling van slaapapneu en snurken krijgt u op voorschrift van de behandelende arts een tandprothese, het mandibulair repositieapparaat (MRA), dat tijdens de slaap de onderkaak naar voren brengt. Zo krijgt de bovenste luchtweg meer ruimte waardoor het snurken afneemt of stopt en het aantal ademstilstanden en/of ademvertragingen afneemt.

Waarom kiezen voor een MRA?

Er zijn twee redenen om te kiezen voor een behandeling met MRA:

  • U hebt een lichte vorm van slaapapneu.

  • U hebt een matige tot ernstige vorm van slaapapneu en u wilt op indicatie van uw behandelende arts overschakelen van een CPAP-behandeling.

Belangrijk is dat het ziekenfonds niet tussenkomt als u een lichte vorm van slaapapneu heeft. De behandeling van matig tot ernstig slaapapneu verloopt via een conventie en het ziekenfonds komt dan onder strikte voorwaarden rechtstreeks tussen.

Hoe bereidt u zich voor op een behandeling met MRA?

Bij de eerste consultatie hoeft u niet nuchter te zijn. U moet ook niet stoppen met het nemen van uw gebruikelijke medicatie.

U meldt zich na doorverwijzing aan op de afdeling tandheelkunde, route 126.

U brengt mee:

  • verwijsbrief van uw diagnosticerende arts
  • overzicht van de medicatie die u inneemt
  • eventuele verzekeringspapieren
  • eventuele radiologische opnamen
  • belangrijk: u moet over een recent slaaponderzoek beschikken. Eventueel maakt u eerst een afspraak voor een consultatie bij de NKO-arts en voor een slaaponderzoek in het slaapcentrum van het UZA.

Opgelet: Draagt u een uitneembare prothese zowel in de onderkaak als in de bovenkaak, zonder steun op implantaten? Dan is een verdere afspraak niet nuttig. Er is dan onvoldoende steun en verankering om een MRA te maken.

Hoe verloopt het tandheelkundig vooronderzoek?

Bij de tandheelkundig onderbouwde behandeling van slaapapneu en snurken gebeurt er altijd eerst een onderzoek van de mondholte en tanden. Dit klinisch onderzoek is nodig om na te gaan of de tanden, het tandvlees en de kaakgewrichten in goede conditie zijn om een MRA te kunnen dragen.

U neemt plaats in de tandartsstoel en de tandarts stelt u vragen over uw medische en tandheelkundige voorgeschiedenis. Daarna kijkt de tandarts in uw mond met een spiegeltje, en ondezoekt deze.

Vervolgens neemt de tandarts een radiologische overzichtsfoto van de tanden, kaakbeenderen en gewrichten. Dit radiologisch onderzoek vult het klinisch onderzoek aan en is belangrijk voor het opsporen van cariës (gaatjes) of afwijkingen die niet altijd met het blote oog zichtbaar zijn.

Het klinisch en radiologisch onderzoek neemt ongeveer 30 minuten in beslag. Dit wordt met u besproken en indien nodig wordt een behandelingsplan voor uw huistandarts opgemaakt.

Na het onderzoek hoort u meteen of u in aanmerking komt voor een MRA.

Hoe verloopt de MRA behandeling?

De behandeling verloopt in meerdere fases en op verschillende tijdstippen. Eerst wordt samen met de NKO-arts een voorbereidend onderzoek uitgevoerd door de tandarts waarbij het effect van een MRA wordt nagebootst. Bij gunstig effect van dit onderzoek, maakt de tandarts gebitsafdrukken, op basis waarvan het MRA kan worden gemaakt.

Bij de plaatsing van het MRA krijgt u een handleiding mee met de nodige instructies qua reiniging en aanpassing. Dan worden systematisch vervolgafspraken gepland, inclusief het controleslaaponderzoek met het MRA en de bespreking ervan.

U komt éénmaal per jaar op controle. Dit is verplicht voor de patiënten met behandeling binnen de conventie.

Instructiefilmpjes

Instructiefilmpje MRA Flex

Elastische retentie

Instructiefilmpje MRA Avant

Introductie

Onderhoud

Titratie

Elastische retentie

Instructiefilmpje MRA Narval

Introductie

Onderhoud

Titratie

Elastische retentie

Oefeningen kaakgewricht

Deze informatie werd laatst aangepast op woensdag 20 Mei 2020 - 13:05
Auteur(s): Team