Attention-Deficit-Hyperactivity-Disorder (ADHD)

Wat is ADHD?

ADHD (Attention-Deficit-Hyperactivity-Disorder) betekent aandachtsdeficiëntie- en/of hyperactiviteitsstoornis.

ADHD is een ontwikkelingsstoornis waarbij je kind impulsief, druk (hyperactief) en onoplettend gedrag kan vertonen. Deze gedragingen zorgen voor hinder of problemen in het dagelijkse leven (thuis, op school, vrije tijd) en hebben dus een negatieve invloed op het functioneren van je kind. De gedragingen zijn langere tijd aanwezig.

Wat is de oorzaak van ADHD?

ADHD is grotendeels erfelijk bepaald. Daarnaast zijn er ook specifieke risicofactoren gekend zoals vroeggeboorte en roken tijdens de zwangerschap die een rol spelen in het ontstaan van ADHD.

We zien ADHD vaker bij jongens dan meisjes.

Wat zijn de kenmerken van ADHD?

Drie types ADHD

ADHD wordt ingedeeld in drie types of beelden, afhankelijk van welke gedragskenmerken op de voorgrond staan.

 • ADHD, gecombineerde beeld: hierbij zijn er zowel kenmerken van hyperactief, impulsief gedrag als kenmerken van onoplettendheid (concentratieproblemen).
 • ADHD, overwegend hyperactief-impulsief beeld: Hierbij staat het hyperactieve, impulsieve gedrag op de voorgrond en zijn de concentratieproblemen minder opvallend.
 • ADHD, overwegend onoplettend beeld: Hierbij staan de concentratieproblemen op de voorgrond en is het drukke, impulsieve gedrag minder opvallend. Dit beeld wordt ook weleens ADD (Attention Deficit Disorder) genoemd.
   

Hoe wordt ADHD vastgesteld (diagnose) en behandeld?

Diagnose en behandeling

Diagnose

Hoewel we bij ADHD van een neurobiologische stoornis spreken, kunnen we deze stoornis niet vaststellen aan de hand van een medische test. ADHD is een gedragsdiagnose. Dat wil zeggen dat de diagnose wordt gebaseerd op observaties en informatie van het gedrag van je kind op verschillende plaatsen (bv. thuis, school, vrije tijd).

Tijdens het diagnostisch proces:

 • gaan we de ADHD-kenmerken na;
 • staan we stil bij het ontwikkelingsverloop, de medische en familiale voorgeschiedenis en contextfactoren;
 • zijn we waakzaam voor bijkomende problemen zoals leerproblemen en motorische problemen;
 • doen we soms een intelligentiebepaling en aandachtsonderzoek (neuropsychologisch onderzoek) om een duidelijker beeld te krijgen van de deelvaardigheden en mogelijkheden van je kind.

Gaat ADHD gepaard met andere diagnoses?

We zien bij kinderen met ADHD vaker bijkomende stoornissen of problemen. Zo tonen kinderen met ADHD vaker ook tekorten op vlak van leren (leerstoornissen) en motoriek (dyspraxie).

Er kan sprake zijn van een bijkomende kinderpsychiatrische stoornis zoals een oppositioneel opstandige gedragsstoornis, een autismespectrumstoornis of ticstoornis.

Behandeling

ADHD kan niet genezen. De behandeling van ADHD is er vooral op gericht om je kind beter te doen functioneren en minder hinder te geven thuis, op school en in de vrije tijd.

 • We starten de behandeling met ‘psycho-educatie’. Dit betekent dat je kind, jij als ouder en de omgeving van je kind ruim worden geïnformeerd over het beeld ADHD.
   
 • Ouders en leerkrachten kunnen opvoedingstips en ondersteuning krijgen in aanpak van het gedrag. Hiervoor worden bepaalde trainingen of begeleidingen aangeboden binnen gespecialiseerde centra. Leerkrachten kunnen een beroep doen op het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) om hen hierin te ondersteunen.
   
 • Er bestaan ook specifieke trainingen voor kinderen om bepaalde vaardigheden te versterken (bv. plannen en organiseren, werkgeheugen en sociale vaardigheden). Deze trainingen worden aangeboden door psychologen of hulpverleners met expertise. Het uiteindelijke resultaat van deze trainingen is voor elk kind anders.
   
 • Als deze maatregelen onvoldoende blijken en je kind nog steeds veel hinder blijft ondervinden door de ADHD, kunnen we een medicamenteuze behandeling starten om de ADHD-symptomen te verminderen. Hiervoor kan je terecht bij een kinderpsychiater of kinderneuroloog

Naast het behandelen van de ADHD, is het ook belangrijk om voldoende aandacht te besteden aan de behandeling en begeleiding van eventuele bijkomende problemen(bv. leerstoornissen en motorische problemen). Hiervoor kunnen kinderen bijvoorbeeld terecht bij een kinesist of logopedist.

Wat betekent ADHD voor later?

ADHD is een dynamisch beeld, dit wil zeggen dat de ernst en het beeld doorheen de tijd kunnen veranderen.

 • In de lagere schooltijd vallen kinderen met ADHD vaak meer op door hun drukke, impulsieve gedrag.
 • Als adolescent is de motorische onrust vaak minder, maar is er steun nodig op vlak van planning, organisatie en concentratie.
 • Volwassenen met ADHD kunnen soms problemen ondervinden op hun werk door tekorten op vlak van organisatie en planning.

ADHD kan bijkomende moeilijkheden geven op sociaal en relationeel vlak. Anderzijds zien we ook volwassenen die hun ADHD als kracht benutten in hun latere werk (bv. creativiteit).

Meer info?

Internet

Centrum voor Ontwikkelingsstoornissen

Doornstraat 331, 2610 Wilrijk
Tel. 03 830 73 10 - van 8.30 tot 16.30 uur
cos [at] uza [dot] be

Laatst aangepast: 04 juli 2023