Allergie voor insectengif

Een allergie voor het gif van insecten zoals wespen, bijen en hommels kan levensbedreigend zijn. Zo'n 4 % van de bevolking reageert hevig op dit gif.

Oorzaken van deze insectenallergie

Het gif dat achterblijft in de huid na een steek lokt de allergische reactie uit.

Symptomen van een allergie voor het gif van wespen, bijen en hommels

Bij een allergische reactie verschijnt meestal eerst een rood bultje op dat zich snel kan ontwikkelen tot hevig jeukende rode bultjes (netelroos) over heel het lichaam. Er kunnen ook snel andere reacties ontstaan zoals ademhalingsproblemen, braken en diarree. In het ergste geval daalt de bloeddruk snel, zijn er hartritmestoornissen met soms bewustzijnsverlies.

Onderzoek bij het vermoeden van een allergie voor het gif van wespen, bijen en hommels

Een huidtest waarbij het juiste insect wordt aangeduid als oorzaak van de allergische reactie is essentieel.

Behandeling van de allergie voor het gif van wespen, bijen en hommels

Heeft uw kind een ernstige vorm van deze allergie? Dan is immunotherapie een zeer doeltreffende behandeling. Daarbij worden er kleine hoeveelheden van het verantwoordelijke gif ingespoten om de allergie voor het gif te onderdrukken.

Deze informatie werd laatst aangepast op maandag 05 maart 2018 - 13:03
Auteur(s): Team