Coronavirus COVID-19

Informatie voor patiënten en bezoekers
Meer details Meer details

Afasie

Afasie is een taalstoornis ten gevolge van een hersenletsel.

Oorzaken van afasie

Afasie wordt veroorzaakt door een hersenletsel, meestal een CVA (Cerebro Vasculair Accident) beter gekend als een beroerte of ‘attaque’. Soms kan ook een infectie, gezwel of ongeval de oorzaak zijn.

Symptomen van afasie

Sommige patiënten hebben moeite met begrijpen. Anderen kunnen zich moeilijk uiten. Lezen en schrijven kunnen ook een probleem vormen. Afasie gaat dikwijls gepaard met halfzijdige verlamming. Er kunnen ook bijkomende stoornissen optreden zoals concentratieproblemen en emotionele ontreddering.

Behandeling van afasie

De behandelende arts kan beroep doen op verschillende hulpverleners. Zo wordt de logopediste ingeschakeld bij taal- en spraakproblemen. De psychologe en maatschappelijk werker staan klaar om u en uw familie op te vangen en te begeleiden.

De behandeling richt zich in eerste instantie op het verbeteren van het begrip en het aanleren van een adequate communicatie, aangepast aan uw beperkingen. De revalidatie kan soms moeizaam verlopen en vraagt veel inspanning, tijd en doorzettingsvermogen van zowel u als uw omgeving. Uw omgeving moet zich leren aanpassen aan uw beperkte communicatiemogelijkheden. Dit vraagt uiteraard veel geduld en begrip.

Lees meer in de brochure 'Afasie'. 

Deze informatie werd laatst aangepast op woensdag 13 maart 2019 - 15:03
Auteur(s): Team