Acromegalie

Acromegalie wordt veroorzaakt door een te hoge vrijstelling van groeihormoon (GH). Het is een zeldzame aandoening. Ze komt voor bij ongeveer 40 tot 70 mensen per miljoen inwoners. Ieder jaar worden er per miljoen inwoners 3 à 6 nieuwe patiënten ontdekt.

Wat zijn de oorzaken?

Meestal is acromegalie het gevolg van een gezwel in de hypofyse. Bij een groot gezwel kan zich door lokale druk een aantal verschijnselen voordoen, zoals hoofdpijn en gezichtsvelduitval.

Wat zijn de symptomen?

De typische klinische verschijnselen van acromegalie zijn:

 • grove gelaatstrekken
 • grote neus
 • vlezige lippen
 • grote en brede handen en voeten, met zweten.

Patiënten vermelden soms de noodzaak tot aankoop van een grotere trouwring, handschoenen, schoenen, of hoed. De tanden staan uiteen, de stem is dieper. De tong is groter en breder. Tenslotte komt er meer artrose en carpal tunnel syndroom voor. Bij acromegalie tengevolge van een groot hypofysegezwel kan gezichtsvelduitval en hoofdpijn optreden.

Wat zijn de gevolgen?

Patiënten met acromegalie hebben een verhoogde kans op:

 • slaapapneu
 • hypertensie (hoge bloeddruk)
 • hartdecompensatie
 • gestoorde glucose-tolerantie (25%)
 • diabetes mellitus (10%)
 • darmpoliepen
 • verminderd libido
 • impotentie

Hoe wordt acromegalie vastgesteld?

De diagnose wordt gesteld met een bloedtest en een bevestigingstest (orale glucosetolerantietest), aangevuld met MRI-scan hypofyse en zo nodig gezichtsveldonderzoek.

Hoe wordt acromegalie behandeld?

De behandeling bestaat uit neurochirurgie. Indien chirurgie niet mogelijk is of het gezwel niet in zijn geheel kan weggenomen worden, schrijven we een medicamenteuze therapie voor.

Laatst aangepast: 18 november 2021