Bone Anchored Hearing Aid (BAHA)

Een BAHA (Bone Anchored Hearing Aid) is een botverankerd hoortoestel dat een oplossing biedt voor mensen:

  • Met geleidingsverlies: gehoorverlies door problemen in het buiten- of middenoor
  • Met eenzijdige doofheid: ernstig gehoorverlies aan één oor
  • Die geen conventioneel hoortoestel kunnen of mogen dragen

Net zoals bij alle andere prothetische oplossingen, doorloopt u eerst een selectieprocedure om na te gaan of een BAHA de geschikte oplossing is voor uw gehoorprobleem.

Hoe werkt een BAHA?

Net zoals bij een cochleair implantaat en een middenoorimplantaat bestaat een beengeleidingsimplantaat uit een intern deel, dat operatief op het bot achter de oorschelp wordt geplaatst, en een uitwendige spraakprocessor.

  • De spraakprocessor vangt geluidsgolven op (microfoon) en zet ze om in mechanische trillingen (transducer).
  • De mechanische trillingen worden via een titanium connectiestuk doorgegeven aan het interne implantaat dat vastzit aan het slaapbeen. 
  • Via beenbegeleiding worden de trillingen (langs de schedel) doorgegeven aan het binnenoor.
  • Het slakkenhuis geeft de trillingen door aan de gehoorzenuw, die het signaal op zijn beurt doorgeeft aan de hersenen, waar het geluid herkend wordt. 

Hoe verloopt een BAHA-traject?

Van selectieprocedure tot operatie

Selectieprocedure

Net zoals bij alle andere prothetische oplossingen, doorloopt u eerst een selectieprocedure om na te gaan of een BAHA de geschikte oplossing is voor uw gehoorprobleem.

Deze selectieprocedure bestaat uit een consultatie bij de NKO-arts die een klinisch nazicht van de oren uitvoert en een diagnose stelt. Vervolgens wordt u gecontacteerd door de audiologe die de afspraken voor een vrijblijvende proefperiode met een BAHA zal inplannen. Tijdens deze afspraak krijgt u alle informatie omtrent de BAHA en worden ook de voor- en nadelen besproken van andere types beengeleidingstoestellen (zoals bijvoorbeeld de OSIA), waarvoor u mogelijks in aanmerking komt.

Vrijblijvende proefperiode

Als u in aanmerking komt voor een BAHA, mag u eerst vrijblijvend enkele weken ervaren hoe het is om te horen met een BAHA. U krijgt dan een BAHA mee naar huis die u kan bevestigen op een testband. Dit toestel probeert u dan zo vaak mogelijk uit om daarna een beslissing te nemen in verband met een eventuele operatie.

Verdere onderzoeken en administratie

Indien u een positieve ervaring had met de BAHA tijdens de testperiode wordt het volledige traject opgestart. Eerst worden er verschillende testen afgenomen om na te gaan wat het effect van de BAHA op uw gehoor is. Vervolgens dienen administratieve zaken met mutualiteit en eventuele hospitalisatieverzekering in orde gebracht te worden. Zo weet u op welke terugbetalingen u al dan niet recht heeft.

Operatie

De NKO-chirurg plaatst het beengeleidingsimplantaat tijdens een operatie onder algemene narcose. Voordat u geopereerd wordt, informeert de chirurg u tijdens het pre-operatief consult over het verloop en de risico’s van de operatie.

Na de operatie

Na een week komt u op consult bij de NKO-arts. Deze zal nagaan of de wonde goed genezen is. 4 tot 6 weken na de operatie komt u bij de audiologe en kan de uitwendige processor op het implantaat geplaatst worden. Na deze eerste fitting worden nog enkele controle-afspraken ingepland om het toestel zo optimaal mogelijk in te stellen.

Laatst aangepast: 13 september 2022