Praktische informatie

Praktische informatie

Personeelsbadge

Je ontvangt na de digitale ondertekening van je contract een personeelsbadge op de HR dienst.

Deze geeft je toegang tot:

 • het UZA (tijdens en buiten de openingsuren)
 • de personeelsparking, fietsenstalling en kleedkamers
 • deuren met salto-sloten

Met de badge kan je ook:

 • kledij uit de linnenautomaat halen (eenmalig te activeren bij de linnenkamer)
 • betalen in het personeelsrestaurant (alleen vaste werknemers)
 • in- en uittikken aan de tikklok

Draag steeds je personeelsbadge op een zichtbare plaats tijdens je diensturen. Zo ben je identificeerbaar als UZA-medewerker.

Update maandelijks je badge om je toegangsrechten te behouden. Hiervoor hou je je badge tegen een updatestation (zie foto hieronder) tot het lichtje groen kleurt. Je badge is nu geüpdatet.

Opmerking: Als er een rood lichtje verschijnt, is er een probleem met je badge. Contacteer de technische dienst (op het nummer 5286).

De updatestations bevinden zich op de volgende plaatsen in het UZA:

 • Aan de tikklokken bij de kleedkamers (route 60)
 • Aan de ingang van de personeelsdienst (route 3)
 • In de centrale inkomhal ter hoogte van de ombudsdienst
 • Aan de kledijautomaat op +0
 • Aan de tikklokken in de R-toren op +0 en +3
 • Aan de tikklok bij de genetica
 • In de M-Blok op +1
 • In de E-Blok op -1 tegenover de ziekenliften
 • In de inkomhal ter hoogte van de dienst patiëntenbegeleiding (voor toegang langs de doktersparking)

Problemen met de badge

 • Problemen om te betalen in het restaurant? Contacteer de HR dienst (route 3)
 • Vraag een nieuwe badge aan bij de HR dienst (route 3).

Badge verloren of gestolen?

 • Vraag een nieuwe badge aan bij directie personeel (route 3).
 • Bel de linnenkamer om je nieuwe badgenummer door te geven (4738).

Jouw benefits & personeelsdossier

Arbeidsvoorwaarden

De volledige arbeidsvoorwaardenregeling is raadpleegbaar via UZA connect

Arts-specialisten in opleiding hebben o.a. recht op:

 • 20 vakantiedagen per kalenderjaar, 3 extralegale feestdagen (26 december, 2 januari en 11 juli), de brugdag na Onze-Lieve-Heer-Hemelvaart en 10 wetenschappelijke studiedagen. Als je aanwezig dient te zijn op lessen en examens in het kader van een master specialistische geneeskunde, word je vrijgesteld van arbeid.
 • Onkostenvergoeding van €100 voor o.a. verplaatsingen, telefonie en telematica.
 • Fietsvergoeding van €0,27/km: als je hiervan gebruik wil maken moet je éénmalig een ondertekende 'Verklaring op eer' betreffende de afstand aan de personeelsdienst bezorgen.
 • Vergoeding voor de oncomfortabele uren: de arbeidstijd die plaatsvindt tussen 20u ’s avonds en 8u ’s morgens en op zaterdagen wordt vergoed aan 125% van de basisvergoeding. De arbeidstijd die plaatsvindt op zon- en feestdagen wordt vergoed aan 150% van de basisvergoeding.
 • Opting out voor bijkomende arbeidstijd > 48u: een bijkomende arbeidstijd van max. 12u per week kan gepresteerd worden op basis van een individueel akkoord van de ASO. Indien je het akkoord hebt ondertekend, krijg je een vergoeding voor deze uren die 110% van de basisvergoeding bedraagt. Deze vergoeding is enkel verschuldigd voor de uren die de gemiddelde wekelijkse arbeidsduur van 48 uren overschrijden en niet het voorwerp hebben uitgemaakt van een vergoeding voor oncomfortabele uren.
 • Forfaitaire wachtvergoeding van €50 (tussen 8u en 20u) of €75 (tussen 20u en 8u).
 • ASO’s met een inslapende wacht van 24 uur ontvangen een maaltijdvergoeding van 16 euro per wacht. Assistenten met een inslapende wacht van 12 uur ontvangen een maaltijdvergoeding van 8 euro per wacht.
 • Benefits@work: een platform met kortingen voor gerenommeerde merken en bekende pretparken.

MyWorkAndMe: loonbrieven en opleidingsplatform EBlox HR

In de loop van je eerste weken in dienst ontvang je een activatiemail op je UZA e-mailadres voor MyWorkAndMe van SD Worx.

Via dit platform krijg je toegang tot volgende toepassingen:

 • Mijn Loon: hier kan je je digitale loonbrieven raadplegen.
 • EBlox HR: via dit opleidingsplatform kan je e-learnings afleggen, je inschrijven voor interne vormingen en een overzicht raadplegen van je geplande, gevolgde en verplichte opleidingen. Lees hier meer over EbloxHR

Digitaal personeelsdossier

In je digitaal personeelsdossier vind je een overzicht van je persoonlijke gegevens, verplichte certificaten en privileges. Via de self-service pagina kan je een adreswijziging doorgeven.

Inloggen in je digitaal personeelsdossier doe je via UZA connect. Je logingegevens zijn dezelfde als degene die je ontvangt voor je Windows account.

Reanimatietrainingen

Iedere UZA-zorgverlener is verplicht om een BLS-certificaat te behalen. Ben je bovendien werkzaam als ASO op anesthesie, cardiologie, intensieve zorgen, kindergeneeskunde, neonatologie, het pijncentrum of spoed, dan moet je nog bijkomende reanimatiecertificaten behalen (ALS, PALS, NLS en/of PBLS).

Welke certificaten jij precies moet behalen kan je navragen op je dienst. Je vindt ze ook terug via het opleidingsplatform eBlox HR (MyWorkAndMe) onder de rubriek Learning & Development > ontwikkeloverzicht > ontwikkelplannen. In de loop van je eerste weken in dienst ontvang je een activatiemail voor dit platform.

Als je je te behalen certificaten al elders hebt verworven, kan je een vrijstelling bekomen voor de interne training. Stuur daarvoor je behaalde certificaten door naar Laurine Van Beirendonck, HR medewerker opleiding en ontwikkeling (Laurine [dot] VanBeirendonck [at] uza [dot] be

Kledij

Arbeidskledij kan je aanvragen bij de linnenkamer (route 90, lokaal 9273).

Restaurant

Voor een lekkere lunch kan je dagelijks terecht in het personeelsrestaurant (route 30) tussen 11u en 14u.

Het weekmenu vind je via UZA connect.

Locaties en routenummers

In het UZA vind je de weg naar alle diensten via grijze routebordjes aan het plafond. Je kan de routenummers opzoeken via de online routemodule.

De weg of het nummer kwijt? Ga naar de dichtstbijzijnde lift en kijk op de grote borden voor het routenummer, de dienst en de verdieping. 

Laatst aangepast: 07 juli 2023
Auteur(s):