Coronavirus COVID-19

Informatie voor UZA-patiënten en bezoekers | Reserveer hier een afspraak voor een PCR-test
Meer details Meer details

Antimicrobial stewardship (AMS)

Antimicrobial stewardship (AMS)

Het Hospital Outbreak Support Team (HOST) staat onder andere in voor projecten in het kader van een beter gebruik van infectie werende middelen (antimicrobial stewardship of AMS).

OPAT

Voor sommige infecties kan een langdurige toediening van intraveneuze (IV) antibiotica aangewezen zijn. Bij intraveneuze antibiotica komen de antibiotica via een infuus rechtstreeks in het bloed. Hierdoor zijn ze in grote hoeveelheden in het bloed aanwezig en kunnen ze voldoende actief zijn op de plaats van de infectie, wat niet altijd lukt met de inname van medicatie via de mond.

Infecties van bv. botten en gewrichten, hartkleppen of prostaat moeten vaak gedurende langere tijd – meestal enkele weken – worden behandeld, waarbij een verblijf in het ziekenhuis niet langer noodzakelijk is. Er kan voor gekozen worden deze behandeling thuis verder te zetten na de initiële opstart in het ziekenhuis. Dit wordt OPAT of ‘Outpatient Parenteral Antimicrobial Therapy’ genoemd.

Het grootste voordeel van OPAT voor de patiënten, is dat zij behandeld worden in hun eigen thuisomgeving en zo ook hun dagelijkse activiteiten sneller kunnen hervatten. Daarnaast verlaagt dit de kans op overdracht van resistente micro-organismen en de incidentie van zorggerelateerde infecties, omdat de patiënt korter in het ziekenhuis verblijft. We streven er zo naar de patiënt een betere kwaliteit van zorg te bieden.

Ook voor het ziekenhuis biedt OPAT verschillende voordelen. Omdat de patiënten minder lang in het ziekenhuis dienen te verblijven is er een verlichting van de beddendruk en een reductie van de kans op nosocomiale infecties. Daarnaast zal OPAT ook deels kostenbesparend zijn voor het ziekenhuis door de kortere hospitalisatieduur.

Het is belangrijk dat de toediening van antibiotica thuis door een verpleegkundige gebeurt die hiermee vertrouwd is en de nodige opleiding hiervoor heeft gekregen.

Vanuit het UZA wordt de patiënt opgevolgd en ondersteunt door het OPAT team en de ziekenhuisapotheek.

OPAT team
Staflid algemene inwendige geneeskunde
OPAT verpleegkundige

Veilig medicatie toedienen

Handleiding IV antibiotica bereiding

Pletmedicatie | VZA

Laatst aangepast: 16 september 2022
Auteur(s):