Gebruik van lichaamsmateriaal

Gebruik van lichaamsmateriaal

Zorg: de juiste diagnose

Om een juiste diagnose te kunnen stellen of te beslissen welke behandeling het beste is voor u, kan het zijn dat we bloed, urine of (een stukje) weefsel bij u wegnemen voor verder onderzoek. Dit noemen we 'diagnostisch onderzoek'. 

Wetenschappelijk onderzoek

Restmateriaal

Lichaamsmateriaal dat overblijft na een diagnostisch onderzoek of een ingreep (restmateriaal of restweefsel) kan voor wetenschappelijk onderzoek gebruikt worden (conform artikel 20 van de wet van 19 december 2008 op het menselijk lichaamsmateriaal). Als u dit niet wenst, heeft u of uw vertegenwoordiger het recht dit gebruik te allen tijde te weigeren. Deze weigering kunt u meedelen aan de arts onder wiens verantwoordelijkheid de wegneming van het lichaamsmateriaal valt of aan de medisch directeur.

Prospectief verzameld researchmateriaal

Uw arts kan u ook vragen of u extra bloedstalen of ander lichaamsmateriaal wil afstaan voor wetenschappelijk onderzoek (prospectief verzameld researchmateriaal). U bent volledig vrij om te beslissen of u dat wilt. 

Biobank Antwerpen

Alle stalen voor wetenschappelijk onderzoek worden veilig verwerkt en bewaard in de Biobank Antwerpen (UZA/UAntwerpen) en zijn beschikbaar voor onderzoekers voor wetenschappelijke doeleinden. Het ethisch comité van het UZA waakt over de naleving hiervan. Het ethisch comité van het ziekenhuis waakt over het correcte gebruik van het materiaal. Via samenwerkingsverbanden wordt ook lichaamsmateriaal uit de rest van België en zelfs uit alle hoeken van de wereld in de Biobank opgeslagen voor wetenschappelijk onderzoek.

Laatst aangepast: 14 juli 2023
Auteur(s):