Coronavirus COVID-19

Informatie voor UZA-patiënten en bezoekers | Reserveer hier een afspraak voor een PCR-test
Meer details Meer details
Opleiding referentieverpleegkundige zorginfecties - HOST
di, 27/09/2022 - 13:00 tot do, 12/01/2023 - 17:00
UZA, Drie Eikenstraat 655, 2650 Edegem

Infecties opgelopen tijdens het verblijf in ziekenhuizen en zorginstellingen – ook wel zorggerelateerde infecties genoemd – hebben grote invloed op morbiditeit en mortaliteit van de patiënten en bewoners en dus ook op de verblijfsduur, gezondheid en zorgzwaarte. Algemene voorzorgsmaatregelen zoals handhygiëne, persoonlijke hygiëne en hoest- en nieshygiëne kunnen de overdracht en verspreiding van micro-organismen al in grote mate voorkomen. Preventie is een collectieve taak, waarbij een referentieverpleegkundige op de werk-vloer een centrale rol vervult in het kader van infectiepreventie en —controle (IPC).

De opleiding is gericht op verpleegkundigen die zich verder willen bekwamen in infectiepreventie en —controle (IPC) en de rol van referentiever- pleegkundige binnen hun organisatie op zich zullen nemen. De inhoud van de opleiding bestaat enerzijds uit een theoretisch gedeelte in het kader van infectiepreventie, zorginfecties en kwaliteitsmanagement. Daarnaast wordje doorheen de cyclus praktijkgericht voorbereid op de rol van referentieverpleegkundige. Tegen het einde van de opleiding zal je onder begeleiding een klein verbetertraject op jouw afdeling gerealiseerd hebben.

Bekijk ook onze flyer

Ontdek ook de app met extra informatie over de opleiding voor referentie verpleegkundigen zorginfecties.

INLICHTINGEN EN INSCHRIJVINGEN

De inschrijvingen zijn voltooid.

LOCATIE

UZ Antwerpen, Drie Eikenstraat 655, Edegem

PLANNING

  • 27/09/’22 - 13u tot 17u | Besmettingscyclus en overdrachtswegen
  • 06/10/’22 - 8u30 tot 12u30 | Wetgeving, kwaliteitsmanagement
  • 18/10/’22 - 13u tot 17u | Soorten zorginfecties en staalafname
  • 08/11/’22 - 8u30 tot 12u30 | Bijzondere zorginfecties
  • 24/11/’22 - 13u tot 17u | Specifieke zorginfecties
  • 24/11/’22 - 13u tot 17u |Antibioticagebruik
  • 20/12/’22 - 13u tot 17u | Sensibilisering en motivatie
  • 20/12/’22 - 13u tot 17u | Outbreak management
  • 10/01/’23 - 13u tot 17u | Evaluatie opdracht groep 1
  • 12/01/’23 - 13u tot 17u | Evaluatie opdracht groep

ATTEST EN CERTIFICAAT

Attest van deelname per vormingsmoment

Bijscholingscertificaat na evaluatie

Missie Helix - HOST

Het Hospital Outbreak Support Team, kortweg HOST, staat in voor projecten in kader van versterking van infectiepreventie en -controle (IPC) en een beter gebruik van infectiewerende middelen (AMS). Het Helix HOST team wil dit volgens een gestructureerd model en een multidisciplinair en kwaliteitsvol beleid uitwerken voor patiënten, bewoners, bezoekers en medewerkers van de betrokken partner ziekenhuizen en collectiviteiten.
Doelgroep
Type activiteit