Aanmeldingsdocument student-stagiair

Aanmeldingsdocument specifiek voor student-stagiair VK-VV-ZK-LMP-IPT

Bij stages gelieve dit formulier minstens 2 weken voor aanvang van de stage in te vullen. 
Indien dit formulier niet tijdig is ingevuld kunnen wij de startdatum van uw stage niet garanderen.

Identificatiegegevens

Indien u Nederlandse student bent gelieve hier BSN op te geven

Correspondentieadres (indien anders dan voorgaande)

Gegevens actieve periode in het UZA

Voor een langdurige stage ==> eindig steeds met een datum op zondag.

Gegevens voor planning op dienst

Indien reeds stage gelopen in het UZA. Behoud uw badge gedurende uw hele schoolloopbaan.
(dagen naar school)
Studenten 4VK - verdiepende stage : Voeg hier uw motivatiebrief toe en klik op Upload.

De persoonsgegevens die u via dit aanmeldingsformulier verstrekt worden door het UZA conform de geldende wetgeving verwerkt. Uw privé e-mail adres kan gebruikt worden om u op de hoogte te houden van UZA events of vacatures. Het UZA geeft uw persoonsgegevens niet door aan derden. U hebt steeds toegang tot uw persoonsgegevens en kan ze laten aanpassen. Hiertoe kan u contact opnemen via stage [at] uza [dot] be .

Ik verklaar hierbij volgende documenten

Kwaliteit & veiligheid in het UZA 
gedragscode in het UZA
Brochure ICT@UZA
Brochure personeelsbadge
Parking

te hebben gelezen en goedgekeurd.