Coronavirus COVID-19

Informatie voor UZA-patiënten en bezoekers | Reserveer hier een afspraak voor een PCR-test
Meer details Meer details

Aanmeldingsdocument student-stagiair

Aanmeldingsdocument specifiek voor student-stagiair VK-VV-ZK-LMP-IPT

Bij stages gelieve dit formulier minstens 2 weken voor aanvang van de stage in te vullen.
 Indien deze informatie niet tijdig is ingevuld kunnen wij de startdatum van uw stage niet garanderen.

Identificatiegegevens

Indien u Nederlandse student bent gelieve hier BSN op te geven

Correspondentieadres (indien anders dan voorgaande)

Gegevens actieve periode in het UZA

Gegevens voor planning op dienst

Indien reeds stage gelopen in het UZA. Behoud uw badge gedurende uw hele schoolloopbaan.
(dagen naar school)
Studenten 4VK - verdiepende stage : Voeg hier uw motivatiebrief toe en klik op Upload.

De persoonsgegevens die u via dit aanmeldingsformulier verstrekt worden door het UZA conform de geldende wetgeving verwerkt. Uw privé e-mail adres kan gebruikt worden om u op de hoogte te houden van UZA events of vacatures. Het UZA geeft uw persoonsgegevens niet door aan derden. U hebt steeds toegang tot uw persoonsgegevens en kan ze laten aanpassen. Hiertoe kan u contact opnemen via stage [at] uza [dot] be .

Ik verklaar hierbij Kwaliteit & veiligheid in het UZA  en de gedragscode in het UZA te hebben gelezen en goedgekeurd.