Aanmeldingsdocument

Aanmeldingsdocument 

Bij stages gelieve dit formulier minstens 2 weken voor aanvang van de stage in te vullen.
Indien deze informatie niet tijdig is ingevuld kunnen wij de startdatum van uw stage niet garanderen.

Voor verpleegkundige studenten/stagiairs gelieve het formulier https://www.uza.be/aanmeldingsdocument-student-stagiair te gebruiken.

Identificatiegegevens

Indien u Nederlandse student bent gelieve hier BSN op te geven

Correspondentieadres (indien anders dan voorgaande)

Gegevens actieve periode in het UZA

De persoonsgegevens die u via dit aanmeldingsformulier verstrekt worden door het UZA conform de geldende wetgeving verwerkt. Uw privé e-mail adres kan gebruikt worden om u op de hoogte te houden van UZA events of vacatures. Het UZA geeft uw persoonsgegevens niet door aan derden. U hebt steeds toegang tot uw persoonsgegevens en kan ze laten aanpassen. Hiertoe kan u contact opnemen via stage [at] uza [dot] be .

Ik verklaar hierbij volgende documenten

Kwaliteit & veiligheid in het UZA 
gedragscode in het UZA
Brochure ICT@UZA
Brochure personeelsbadge
Parking

te hebben gelezen en goedgekeurd.