Aanmelden en inschrijven

In het UZA stellen we alles in het werk om je afspraak zo vlot mogelijk te laten verlopen. Daarom vragen we je je eerst aan te melden.

Respecteer de coronamaatregelen

Het UZA heeft in het kader van corona de nodige maatregelen genomen om iedereen een veilige manier te kunnen ontvangen.

Lees ze hier

Waar je je aanmeldt, hangt af van jouw specifieke situatie. Volg steeds de informatie die op je afspraakbevestiging staat. 

Aanmelden in het UZA

Bij de centrale inschrijvingen aan de inschrijfzuil (links van de wachtzaal in de inkomhal) als:

 • je voor het eerst als patiënt in het UZA komt
 • je niet aangesloten of niet in regel bent bij een Belgisch ziekenfonds
 • je komt voor een arbeidsongeval, expertise, studie of als donor
 • een OCMW of andere instantie instaat voor betaling van de kosten
   

Neem een ticket aan de infokiosk en neem plaats in de wachtzaal. Wacht tot je nummer op het scherm verschijnt en meld je aan bij de inschrijfbalie.

Inschrijvingsdesk

Rechtstreeks bij de dienst waar je een afspraak hebt als:

 • je al eerder als patiënt in het UZA kwam
 • je aangesloten én in regel bent bij een Belgisch ziekenfonds
 • je een afspraak hebt op de afdeling NMR, preoperatieve onderzoeken of radiotherapie

Je kan meteen doorlopen naar de route vermeld op je afspraakbevestiging. Aangekomen op de juiste dienst meld je je aan bij de balie en neem je plaats in de wachtzaal. 

Wat gebeurt er bij de aanmelding?

Voor administratieve en medische doeleinden is het belangrijk dat je gegevens volledig en juist worden geregistreerd. Daarom controleren we je gegevens aan de hand van de ‘elektronische identiteitskaart’ (eID), Kids-ID, ISI+-kaart of vreemdelingenkaart. Die kaart bevat de officiële naam en adresgegevens. Er zal je ook gevraagd worden naar je telefoonnummer en huisarts.

Waarborg  

In een aantal gevallen moet je een waarborg (voorschot) van 50 euro betalen:

 • als je niet bent aangesloten of niet in regel bent bij een Belgisch ziekenfonds
 • als je geen adres in België of in het buitenland heeft
 • als een OCMW of andere instantie instaat voor de betaling van de kosten, maar je geen geldige betalingsgarantie kunt voorleggen
 • als je achterstallige onbetaalde facturen hebt

Identificatie tijdens je raadpleging

Tijdens je raadpleging vragen onze zorgverleners regelmatig je naam, voornaam en geboortedatum. Dit is nodig om je veilige en kwaliteitsvolle zorg te bieden. Een correcte patiëntidentificatie is erg belangrijk. Onze medewerkers moeten immers weten wie je bent om je juist te kunnen behandelen. Als zij dit niet vragen voor je een behandeling of onderzoek ondergaat, aarzel dan niet om hen hierop te wijzen.