Coronavirus COVID-19

Informatie voor UZA-patiënten en bezoekers | Reserveer hier een afspraak voor een PCR-test
Meer details Meer details

Aanmelden en inschrijven

In het UZA stellen we alles in het werk om uw afspraak zo vlot mogelijk te laten verlopen. Daarom vragen we u zich eerst aan te melden.

Meld u eerst aan als u op raadpleging komt

Bij het UZA stellen we alles in het werk om uw afspraak zo vlot mogelijk te laten verlopen. Daarom vragen we u zich eerst aan te melden.

Waar meldt u zich aan?

De plaats hangt af van uw specifieke situatie:

Bij de centrale inschrijvingen aan de inschrijfzuil (links van de wachtzaal in de inkomhal) ALS:

 • u voor het eerst als patiënt in het UZA komt
 • u niet aangesloten of niet in regel bent bij een Belgisch ziekenfonds
 • u komt voor een arbeidsongeval, expertise, studie of als donor
 • een OCMW of andere instantie instaat voor betaling van de kosten

Neem een ticket aan de infokiosk en neem plaats in de wachtzaal. Wacht tot uw nummer op het scherm verschijnt en meld u aan bij de inschrijfbalie.

Inschrijvingsdesk

Bij de dienst waar u een afspraak heeft ALS:

 • u al eerder als patiënt in het UZA kwam
 • u aangesloten én in regel bent bij een Belgisch ziekenfonds
 • u niet komt naar aanleiding van een arbeidsongeval, expertise, studie
 • u niet als donor komt
 • u een afspraak hebt op de afdeling NMR, preoperatieve onderzoeken of radiotherapie

U kan meteen doorlopen naar de route vermeld op uw afspraakbevestiging. Aangekomen op de juiste dienst meldt u zich aan bij de balie en neemt u plaats in de wachtzaal. Uw arts haalt u hier op. 

Wat gebeurt er bij de aanmelding?

Voor administratieve en medische doeleinden is het belangrijk dat uw gegevens volledig en juist worden geregistreerd. Daarom controleren we uw gegevens aan de hand van de ‘elektronische identiteitskaart’ (eID), Kids-ID, ISI+-kaart of vreemdelingenkaart. Die kaart bevat de officiële naam en adresgegevens. Er zal u ook gevraagd worden naar uw telefoonnummer en uw huisarts.

Waarborg  

In een aantal gevallen moet u een waarborg (voorschot) van 50 euro betalen:

 • als u niet bent aangesloten of niet in regel bent bij een Belgisch ziekenfonds
 • als u geen adres in België of in het buitenland heeft
 • als een OCMW of andere instantie instaat voor de betaling van de kosten, maar u geen geldige betalingsgarantie kunt voorleggen
 • als u achterstallige onbetaalde facturen heeft

Identificatie tijdens uw raadpleging

Tijdens uw raadpleging vragen onze zorgverleners regelmatig uw naam, voornaam en geboortedatum. Dit is nodig om u veilige en kwaliteitsvolle zorg te bieden. Een correcte patiëntidentificatie is erg belangrijk. Onze medewerkers moeten immers weten wie u bent om u juist te kunnen behandelen. Als zij dit niet vragen voor u een behandeling of onderzoek ondergaat, aarzel dan niet om hen hierop te wijzen.

Er gelden momenteel specifieke richtlijnen voor raadplegingen, (dag)opnames en bezoek.

Lees ze hier