Weefsel- en cellenbank

Weefsel- en cellenbank

De weefsel- en cellenbank van het UZA wordt gecoördineerd door prof. dr. Manon Huizing en overkoepelt zes weefsel- en cellenbanken met menselijk lichaamsmateriaal bestemd voor therapieën, die elk een medisch directeur hebben.

Zes weefsel- en cellenbanken

Musculoskeletaal weefselbank

De musculoskeletaal weefselbank bevat onder meer pees- en botdonormateriaal. Donorbot wordt bijvoorbeeld gebruikt bij botkankerpatiënten, bij scoliosefusies en in de neurochirurgie. Medisch directeur is dr. Annelies Van Beeck.

Oculaire weefselbank

De oculaire weefselbank bevat oogweefsel, zoals bijvoorbeeld hoornvliezen voor transplantatie. Medisch directeur is prof. dr. Carina Koppen.

Amnionmembraanbank

De amnionmembraanbank bevat weefsel afkomstig van vruchtzakken, dat in het UZA wordt gebruikt in de oogheelkunde. Medisch directeur is prof. dr. Carina Koppen.

Tympano-ossiculaire weefselbank

De tympano-ossiculaire weefselbank bevat gehoorbeentjes en trommelvliezen voor transplantatie. Medisch directeur is prof. dr. Vincent Van Rompaey.

Hematopoiëtische (bloedvormende) stamcellenbank

De hematopoiëtische (bloedvormende) stamcellenbank bevat stamcellen die verantwoordelijk zijn voor de vorming van het bloedsysteem. Ze worden gebruikt voor stamceltransplantaties (de vroegere beenmergtransplantaties), bijvoorbeeld bij patiënten met lymfeklierkanker die zijn hervallen. Het gaat meestal om stamcellen die vooraf bij de patiënt zijn afgenomen. Medisch directeur is prof. dr. Zwi Berneman
 

Cellenbank voor experimentele celtherapieën

De cellenbank voor experimentele celtherapieën bevat cellen van het afweersysteem, waarmee nieuwe immuuntherapieën op punt worden gesteld. Medisch directeur is prof. dr. Zwi Berneman.
 

CRG

Het Centrum voor Reproductieve geneeskunde (CRG - fertiliteit) van het UZA heeft een erkenning als een Bank voor Menselijk Lichaamsmateriaal door het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG). Deze instantie controleert of er aan alle wettelijke normen is voldaan.

De cellenbank van het CRG staat los van degene die hierboven beschreven zijn en bevat cellen van het reproductief stelsel die gebruikt worden bij fertiliteitsbehandelingen. De afdeling wordt gecoördineerd door prof. dr. Diane De Neubourg

Laatst aangepast: 14 augustus 2020
Auteur(s):