Coronavirus COVID-19

Informatie voor UZA-patiënten en bezoekers | Reserveer hier een afspraak voor een PCR-test
Meer details Meer details

Wat brengt u mee?

Om de formaliteiten vlot te laten verlopen, brengt u het best een aantal zaken mee. We sommen ze graag voor u op.

Wat brengt u mee als u op raadpleging komt?

Om de formaliteiten vlot te laten verlopen, brengt u het best een aantal zaken mee. We sommen ze graag voor u op.

Wat hebt u nodig voor uw administratief dossier?

 • Elektronische identiteitskaart (e-ID), KidsID, ISI+-kaart of vreemdelingenkaart
 • Telefoonnummer of gsm-nummer
 • Naam en adres van uw huisarts
 • Naam en adres van de verwijzende arts

In de volgende gevallen hebt u nog extra gegevens nodig:

 • Bij een arbeidsongeval:

  • Naam en adres van de werkgever
  • Naam en adres van de verzekeringsmaatschappij
  • Datum ongeval
  • Schadegevalnummer
  • Polisnummer
 • Voor een expertise hebt u ook de verwijsbrief van de opdrachtgever voor de expertise nodig.

 • Als dat voor u van toepassing is, brengt u ook een waarborgregeling van een OCMW of betalingsverbintenis van een andere instantie die borg staat voor de betaling van de kosten mee.

 • Voor patiënten met een buitenlandse verblijfplaats (domicilie):

  • Verzekeringskaartje of formulier E112 of garantieverklaring van uw zorgverzekeraar
  • Europese Ziekteverzekeringskaart

Wat hebt u nodig voor uw medisch dossier?

 • Overzicht van geneesmiddelen die u inneemt. In tijden van COVID-19 is dit extra belangrijk. Lees hier meer over het medicatieschema
 • Indicatie van eventuele allergieën
 • Medische documenten waarover u beschikt: verwijsbrief van uw huisarts of verwijzende arts, radiografieën, laboresultaten, vaccinatiekaart …

Er gelden momenteel specifieke richtlijnen voor raadplegingen, (dag)opnames en bezoek.

Lees ze hier