Coronavirus COVID-19

Informatie voor UZA-patiënten en bezoekers | Reserveer hier een afspraak voor een PCR-test
Meer details Meer details

Wat breng ik mee?

Om de formaliteiten vlot te laten verlopen, breng je het best een aantal zaken mee. We sommen ze graag voor je op.

Wat breng je mee als je op raadpleging komt?

Om de formaliteiten vlot te laten verlopen, breng je het best een aantal zaken mee. We sommen ze graag voor je op.

Wat heb je nodig voor je administratief dossier?

 • Elektronische identiteitskaart (e-ID), KidsID, ISI+-kaart of vreemdelingenkaart
 • Telefoonnummer of gsm-nummer
 • Naam en adres van je huisarts
 • Naam en adres van de verwijzende arts

In de volgende gevallen heb je nog extra gegevens nodig:

 • Bij een arbeidsongeval:

  • Naam en adres van de werkgever
  • Naam en adres van de verzekeringsmaatschappij
  • Datum ongeval
  • Schadegevalnummer
  • Polisnummer
 • Voor een expertise heb je ook de verwijsbrief van de opdrachtgever voor de expertise nodig.

 • Als dat voor jou van toepassing is, breng je ook een waarborgregeling van een OCMW of betalingsverbintenis van een andere instantie die borg staat voor de betaling van de kosten mee.

 • Voor patiënten met een buitenlandse verblijfplaats (domicilie):

  • Verzekeringskaartje of formulier E112 of garantieverklaring van je zorgverzekeraar
  • Europese Ziekteverzekeringskaart

Wat heb je nodig voor je medisch dossier?

 • Overzicht van geneesmiddelen die je inneemt. In tijden van COVID-19 is dit extra belangrijk. Lees hier meer over het medicatieschema
 • Indicatie van eventuele allergieën
 • Medische documenten waarover je beschikt: verwijsbrief van je huisarts of verwijzende arts, radiografieën, laboresultaten, vaccinatiekaart …