Ontslag: Wat als u naar huis mag?

Ontslag: Wat als u naar huis mag?

Als u naar huis mag, kan dat niet snel genoeg gaan. Toch zijn er nog enkele zaken die u moet weten en regelen.

Wie beslist wanneer u naar huis mag?

Algemeen geldt dat u in ons ziekenhuis vóór 12u wordt ontslagen. Uw ontslag wordt steeds met uw arts besproken. Als u het ziekenhuis zonder zijn toestemming wil verlaten, moet u een verklaring ondertekenen. Maar uw arts kent u het best. Hij zal u nooit langer dan nodig in het ziekenhuis houden. 

Wat moet u weten voor u naar huis gaat?

Vóór uw vertrek krijgt u eerst nog advies: praktische informatie over uw medicatie, dieet, activiteiten, controle, thuiszorg, hulpmateriaal, enzovoort. U ontvangt ook een beknopt medisch verslag voor uw huisarts. Een uitgebreider rapport sturen we haar of hem later.

Wat moet u regelen voor u naar huis gaat?

 • Informeer uw familie
 • Regel vervoer (In ons ziekenhuis wordt u vóór 12u ontslagen. Denk op voorhand al na wie u kan ophalen.)
 • Zorg indien nodig voor thuisopvang of -begeleiding. U kunt daarvoor contact nemen met een maatschappelijk werker van onze dienst patiëntenbegeleiding (tel. +32 (0)3 821 37 00) of route 73
 • Breng uw ziekenfonds op de hoogte als u na uw ziekenhuisverblijf nog een tijd arbeidsongeschikt blijft. Vraag uw arts vóór uw vertrek de nodige formulieren in te vullen

Ontdek meer informatie over alle hulp- en begeleidingsmogelijkheden na uw ontslag.

 

Lounge: een rustige plek om te wachten

Wacht u tot u opgehaald wordt? Neem dan in alle rust plaats in onze lounge op verdieping -1 (onderaan de centrale trappen/glazen liften in de inkomhal). 

Moet u nog op controle na uw opname?

Als u voor controle op de raadpleging wordt verwacht, vergeet dan niet volgende zaken mee te brengen:

 • identiteitskaart (of gelijkwaardig identiteitsbewijs).
 • SIS-kaart (of geldig vervangingsattest)
 • andere verzekeringsdocumenten (arbeidsongeval, expertise)
 • als dat voor u van toepassing is:
  • waarborgregeling van een OCMW of betalingsverbintenis van een andere instantie die borg staat voor de betaling van de kosten
  • verzekeringskaartje of formulier E112 of garantieverklaring van de zorgverzekeraar die borg staat voor de betaling van de kosten

Waar moet u zich aanmelden voor een controle?

Laatst aangepast: 24 april 2024
Auteur(s):