Coronavirus COVID-19

Informatie voor patiënten en bezoekers
Meer details Meer details

Vragen voor uw arts bij kanker

Deze lijst kan u inspireren om uw persoonlijke vragen voor de dokter te formuleren.

Vragen over onderzoeken

 • Welke onderzoeken worden uitgevoerd?
 • Hoe bereid ik me voor op het onderzoek?
 • Waar vindt het onderzoek plaats?
 • Hoelang duurt het onderzoek?
 • Hoe vaak wordt het onderzoek herhaald?
 • Wanneer en van wie krijg ik de uitslag van het onderzoek?
 • Geeft het onderzoek informatie over de erfelijkheid van de ziekte?

Vragen over uw ziekte

 • Welk stadium van de ziekte werd bij mij vastgesteld?
 • Is er iets bijzonder aan mijn ziekte wat mijn vooruitzichten beter of slechter maakt?
 • Behandelt u vaak mensen met dezelfde diagnose?
 • Bij wie kan ik terecht voor psychologische begeleiding?
 • Zijn er nog mensen in mijn geval?
 • Hoe kan ik in contact komen met lotgenoten?
 • Waar vind ik meer informatie?
 • Welke websites kan ik raadplegen?

Vragen over mogelijke behandelingen

 • Met welk doel wordt de behandeling gegeven?
 • Kan de behandeling de kanker genezen? Of de groei ervan stoppen?
 • Zijn er meerdere behandelingen mogelijk? En kan ik zelf kiezen?
 • Welke risico’s en bijwerkingen zijn mogelijk bij elk van deze behandelingen?
 • Kan ik deelnemen aan een klinische onderzoek? Welke studies zijn mogelijk?
 • Hoelang zal de behandeling duren? Hoe vaak en waar vinden deze plaats?
 • Hoe wordt de behandeling toegediend?
 • Hoe weet ik of de behandeling werkt?
 • Hoe en wanneer merk ik dat de behandeling helpt?
 • Welke invloed heeft een onderbreking of stopzetting van de behandeling op het resultaat?
 • Hoe heet/heten het/de geneesmiddel(en)/behandeling die ik krijg?
 • Kan ik met andere patiënten praten die deze behandeling kregen?
 • Kan ik kiezen om niet (verder) behandeld te worden?

Vragen over bijwerkingen

 • Hoe kan ik me best voorbereiden op de bijwerkingen?
 • Wat kan ik doen om bijwerkingen te voorkomen of te verzachten?
 • Wanneer treden de bijwerkingen op en hoelang duren ze?
 • Worden de bijwerkingen heviger tijdens de behandeling?
 • Bestaan er geneesmiddelen om bijwerkingen te voorkomen? Welke raadt u aan?
 • Welke risico’s zijn het meest ernstig?
 • Zal ik een bloedtransfusie nodig hebben?
 • Wanneer moet ik een arts te raadplegen?
 • Hoe kan ik bijwerkingen het best opvolgen?

Bescherming tegen infecties

 • Heb ik een groter risico voor infecties?
 • Hoe kan ik mezelf het best beschermen tegen infecties?
 • Welke tekens wijzen op een infectie? Wanneer moet ik een arts te raadplegen?
 • Hoe worden infecties behandeld?
 • Wat moet ik doen als ik koorts krijg?
 • Hoe lang loop ik een groter risico op infectie?

Dagelijkse activiteiten

 • Welke invloed heeft de ziekte op mijn dagelijkse activiteiten?
 • Hoelang zal ik het ziekenhuis blijven?
 • Kan of mag ik nog werken?
 • Zal ik thuis hulp nodig hebben?
 • Zijn er activiteiten die ik moet vermijden?

Wat kan ik verwachten na de behandeling?

 • Wat gebeurt er na de behandeling?
 • Welke nazorg is nodig?
 • Hoe kan ik bij mezelf opvolgen of er complicaties van mijn ziekte of behanding zijn?
 • Welke controle-onderzoeken worden er voorzien?
 • Hoe vaak en waar gebeuren controle-onderzoeken?
 • Wanneer weet ik dat ik genezen ben?
 • Wat gebeurt er als de ziekte terugkomt?

Vragen over klinisch onderzoek

 • Kan ik deelnemen aan klinisch onderzoek?
 • Welke studies lopen er momenteel in het UZA?
 • Wat is het doel van de klinische studie?
 • Wat houdt het onderzoek voor mijzelf in?
 • Zal ik extra onderzoeken of behandelingen moeten ondergaan?
 • Kunnen deze onderzoeken of behandelingen schadelijk zijn?
 • Zal ik voordeel ondervinden van mijn deelname aan het klinisch onderzoek?
 • Wat gebeurt er wanneer ik de studie onderbreek of vroegtijdig wil stoppen?
 • Zijn er kosten verbonden aan mijn deelname?
 • Worden er eventueel bepaalde onkosten vergoed?
 • Wat gebeurt er als ik schade ondervind van het onderzoek?

Wat zijn de genezingskansen?

Kanker is een erstige ziekte. De genezingskans hangt af van meerdere dingen:

 • het ziektestadium bij de diagnose
 • de plaats en de grootte van de tumor
 • of er uitzaaiingen zijn
 • uw leeftijd en algemene toestand

Wordt de kanker in een vroeg stadium ontdekt? Dan bestaat de kans op volledige genezing. Wanneer er uitzaaiingen zijn, is het moeilijker te voorspellen wat de levensverwachting is.Uw arts zal u eerlijk informeren over uw ziekte en over wat u mag verwachten van de behandeling.

 

Volg route 105 (oncologisch dagziekenhuis en consultaties)