Coronavirus COVID-19

Informatie voor patiënten en bezoekers
Meer details Meer details

Voor welke ziekten screenen?

Voor welke ziekten screenen?

Datum: 
18/02/2020

De volgende criteria zijn doorslaggevend:

  • Ernst van de ziekte
  • Voorkomen van de ziekte: zijn er jaarlijks genoeg gevallen om screening te verantwoorden?
  • Behandelbaarheid van de ziekte: bestaat er een goede en betaalbare behandeling? Slaat de therapie beter aan als je er vroeg mee start?
  • Beschikbaarheid van een screeningstest om de ziekte snel en relatief goedkoop op te sporen
  • De test moet voldoende gevoelig zijn, zodat hij quasi alle gevallen opspoort. Maar hij moet ook voldoende specifiek zijn, met andere woorden met zo weinig mogelijk 'vals alarmen'. 
  • Beschikbaarheid van een goed vervolgonderzoek om een eventueel afwijkend resultaat te bevestigen. Bij mucoviscidose is dat bijvoorbeeld de zweettest, die gebeurt in een referentiecentrum voor die aandoening.  
 

Blijf op de hoogte van nieuws in het UZA via Twitter @uzanieuws en Facebook