Coronavirus COVID-19

Informatie voor UZA-patiënten en bezoekers | Reserveer hier een afspraak voor een PCR-test
Meer details Meer details

Voor patiënten

Lichaamsmateriaal dat overblijft na een diagnostisch onderzoek of een ingreep (restweefsel) kan voor wetenschappelijk onderzoek gebruikt worden. 

Onderzoek: voortdurend innoveren

Wetenschappelijk onderzoek en klinische studies

Het UZA werkt als universitair centrum actief mee aan het voortdurend verbeteren van de gezondheidszorg door het voeren van wetenschappelijk onderzoek. Enkel dankzij dit onderzoek kunnen we blijven innoveren en nieuwe technieken en therapieën ontwikkelen waar de patiënt in de toekomst baat bij zal hebben. 

Analyse van lichaamsmateriaal

Lichaamsmateriaal dat overblijft na een diagnostisch onderzoek of een ingreep (restweefsel) kan voor wetenschappelijk onderzoek gebruikt wordenHet wordt verwerkt, bewaard en gecodeerd in de biobank van het UZA. Ieder gebruik moet vooraf het gunstig advies krijgen van het Ethisch Comité van het UZA.

Als u niet wilt dat uw lichaamsmateriaal gebruikt wordt voor wetenschappelijk onderzoek, hebt u of uw vertegenwoordiger het recht dit gebruik te weigeren. Deze weigering kunt u te allen tijde meedelen aan uw arts of de medisch directeur. Vul onderstaand document in en geef het aan uw arts of aan de medisch directeur. 

Extra bloedafnames

Uw arts kan u ook vragen of u extra bloedstalen wilt afstaan voor wetenschappelijk onderzoekU bent volledig vrij om te beslissen of u dat wilt. De stalen worden verwerkt en bewaard in de biobank van het UZA en zijn beschikbaar voor onderzoekers voor wetenschappelijke doeleinden. 

Meer informatie