Coronavirus COVID-19

Informatie voor patiënten en bezoekers
Meer details Meer details

Veiligheid voorop

Veiligheid voorop

We starten onze zorg weer geleidelijk op, met de nodige veiligheidsmaatregelen voor jou en onze medewerkers.

Voorzorgsmaatregelen in het UZA

 • Afspraken vinden zoveel mogelijk telefonisch of via videobellen plaats. Waar nodig komt de patiënt naar het UZA. De behandelend arts bekijkt steeds samen met de patiënt wat passend is voor zijn/haar situatie.

 • Patiënten die op raadpleging komen, vullen op voorhand een online vragenlijst in waarin we informeren naar hun gezondheidstoestand. Zo kunnen we de juiste voorzorgen nemen. 

 • Patiënten die opgenomen worden, zullen op voorhand thuis of in onze screeningseenheid getest worden op COVID-19. 

 • Patiënten met (vermoeden van) COVID-19 worden apart opgevangen en behandeld. 

 • Het UZA is enkel toegankelijk via de hoofdingang. Hier passeer je een check-in, waar je je handen ontsmet en een mondmasker moet opzetten. We checken ook je temperatuur met een warmtecamera.

 • Patiënten worden gevraagd tijdig, maar maximaal 30-40 minuten voor hun afspraak naar het UZA te komen. Zo kunnen we voldoende fysieke afstand garanderen.

 • Al onze medewerkers dragen een mondmasker. Ook onze patiënten, bezoekers en begeleiders zetten tijdens hun bezoek aan het UZA een mondmasker op. Heb je zelf een stoffen masker, breng dit dan mee om vlotter door te stromen. Zo niet, krijg je aan de check-in een masker van het ziekenhuis.

 • We garanderen 1,5 meter afstand in onze wachtzalen en aan de onthalen, en rekenen hiervoor ook op jouw medewerking. 

 • De bezoekmogelijkheden zijn beperkt en enkel als het echt noodzakelijk is, kan een patiënt één begeleider naar zijn consultatie meebrengen.

 • Je kan maximaal met twee personen in de lift. 

 • Je kan op verschillende plaatsen in het UZA je handen ontsmetten.