Coronavirus COVID-19

Informatie voor patiënten en bezoekers
Meer details Meer details

Veelgestelde vragen COVID-19

Hieronder vind je alvast een antwoord op veelgestelde vragen over het coronavirus COVID-19.

Heb je na het lezen nog vragen? Surf dan naar de website van:

 

Wat zijn coronavirussen?

Coronavirussen (CoV) vormen een grote familie van virussen die infecties veroorzaken gaande van een gewone verkoudheid tot ernstige aandoeningen, zoals het Middle East Respiratory Syndrome (MERS-CoV) en het Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS-CoV).

Sommige coronavirussen zijn zoönotisch, wat betekent dat ze kunnen worden overdragen tussen dieren en mensen. Tot nu toe is aangetoond dat zeven coronavirussen ook bij mensen een infectie kunnen veroorzaken.

Wat is het nieuwe coronavirus (COVID-19)?

Eind december 2019 hebben de Chinese gezondheidsautoriteiten een epidemie met een nieuw type coronavirus geïdentificeerd, namelijk SARS-CoV-2. Covid-19 is de naam van de ziekte die door het nieuwe coronavirus wordt veroorzaakt.

De uitbraak is begonnen in de Chinese stad Wuhan, hoofdstad van de provincie Hubei. Initieel leek de uitbraak gelinkt aan South China Seafood City. Op deze markt worden zeevruchten, kippen, vleermuizen, marmotten en andere wilde dieren verkocht, wat erop wijst dat het virus waarschijnlijk van een dierlijke bron afkomstig is. Het virus is van mens tot mens overdraagbaar en heeft zich ondertussen verspreid over de hele wereld.

Voor een actueel overzicht van de verspreiding van COVID-19 kan je steeds terecht op de website van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO)

Hoe verspreidt COVID-19 zich?

Via druppeltjes

Het coronavirus verspreidt zich van mens op mens via kleine druppeltjes die bij hoesten en niezen vrijkomen. Via die druppeltjes komt het virus terecht in de lucht, op voorwerpen en oppervlakken. Wie die druppeltjes inademt of via de handen in de mond, neus of ogen binnenkrijgt, kan besmet raken met het virus. Er is geen bewijs dat de besmetting via de huid gebeurt. Het risico op besmetting verkleint door meer dan anderhalve meter afstand te houden van zieke personen, het gezicht zo weinig mogelijk aan te raken en aandacht te hebben voor een goede handhygiëne.

Lees meer over de verspreiding van COVID-19 op de website van de overheid.

Incubatietijd

De beschikbare data wijzen op een gemiddelde incubatietijd (tijd tussen besmetting en eerste symptomen) van 5-7 dagen. Tijdens deze incubatietijd is het virus vermoedelijk al overdraagbaar.

Meer onderzoek is nodig en momenteel lopende om goed te begrijpen hoe en wanneer de belangrijkste overdracht van het virus gebeurt.

Wat zijn de symptomen?

De symptomen variëren van milde tot ernstige luchtwegaandoeningen met koorts, hoesten en ademhalingsmoeilijkheden als belangrijkste symptomen. Andere symptomen kunnen zijn: ernstige en plotselinge vermoeidheid, verlies van smaak en/of geur, diarree, huiduitslag.

Wie zijn de risicogroepen?

Bepaalde personen worden beschouwd als 'risicopersonen'; zij zijn meer kwetsbaar voor het ontwikkelen van ernstige symptomen. Het gaat hier voornamelijk over personen ouder dan 65 jaar, personen die lijden aan ernstige chronische ziektes (diabetes, hart-, long- of nieraandoeningen) en personen van wie het immuunsysteem verzwakt is. Lees hier de specifieke adviezen voor bepaalde risicogroepen

De kans dat een gezonde twintiger, dertiger of veertiger het coronavirus oploopt is even groot als de kans dat iemand anders het virus krijgt. Ziekenhuisopnames en andere complicaties die te maken hebben met het coronavirus komen binnen deze leeftijdsgroep weinig voor.

Er zijn geen wetenschappelijke aanwijzingen dat zwangere vrouwen vatbaarder zijn voor COVID-19, of voor de gevolgen ervan. Geruststellend is dat er onder de erg zieke patiënten weinig zwangere vrouwen zijn. Er zijn ook geen aanwijzingen dat een COVID-19-infectie tijdens de zwangerschap een negatief effect heeft op de foetus of dat het virus tijdens de zwangerschap overgedragen kan worden van moeder op kind.

Baby’s en kinderen kunnen ook besmet geraken met het coronavirus, maar ze lopen weinig risico om erg ziek te worden. Volgens de beschikbare gegevens spelen ze ook een beperkte rol in de overdracht van het virus. 

Ik ben een risicopersoon, wat moet ik doen?

Blijf zoveel mogelijk thuis en volg alle maatregelen rond hygiëne goed op. Ook je gezinsleden komen best zo weinig mogelijk in contact met andere mensen. 

Op onze website vind je ook specifieke adviezen voor patiënten met bepaalde aandoeningen (hartaandoeningen, MS, immunodeficiëntie...). 

Wie kan zich laten testen op COVID-19 en hoe gaat dat in zijn werk?

COVID-19 gerelateerde symptomen

Iedereen met COVID-19 symptomen kan getest worden. Heb je last van bovenvermelde symptomen? Neem telefonisch contact op met je huisarts. Hij of zij zal beoordelen of een test nodig is. Als dat het geval is, zal hij of zij jou testen of je doorverwijzen naar het triagecentrum bij jou in de buurt.

Reis naar het buitenland

Ga je binnenkort naar het buitenland en moet je een negatieve COVID-19-test kunnen voorleggen voor je kan vertrekken? Neem dan contact op met je behandelend arts of een laboratorium. De test wordt wel niet vergoed door de verplichte ziekteverzekering en kan aangerekend worden aan de reiziger (€46,81).

Nauw contact met een besmette persoon

Om de zoektocht naar asymptomatische gevallen uit te breiden, kunnen nu ook alle personen getest worden die nauw contact hebben gehad met een persoon die positief is getest. Lees er hier meer over

Patiënten in het UZA

Elke patiënt die in het UZA wordt opgenomen (dagopname en opname met overnachting), wordt vooraf gescreend. Dit gebeurt thuis of in de screeningseenheid van het UZA. Lees er hier meer over

Kan een infectie met COVID-19 behandeld worden?

Voorlopig is er geen antivirale of andere effectieve behandeling voor COVID-19 beschikbaar. Wereldwijd wordt onderzoek gedaan naar verschillende medicijnen, maar hun effect moet nog wetenschappelijk vastgesteld worden.

Een groot deel van de patiënten kan het coronavirus op eigen immuniteit (in thuisisolatie) doorstaan. De meeste patiënten die aan het virus gestorven zijn, zijn 60-plussers die een andere onderliggende aandoening hebben, zoals diabetes, een hartaandoening, hoge bloeddruk…

Bij patiënten die medische zorgen nodig hebben en in het ziekenhuis worden opgenomen, is de behandeling erop gericht de klachten te verminderen. Zo kunnen we extra zuurstof toedienen bij ademhalingsproblemen en klachten als koorts en pijn verminderen met paracetamol. De arts bespreekt steeds samen met de patiënt het behandelplan.

Wat is de huidige situatie in België en wat doet de overheid om het virus te bestrijden?

Op de website van de overheid vind je steeds het laatste nieuws over de situatie in België.

Sinds het begin van de pandemie heeft de overheid in overleg met de expertsen ter zake beslissingen en maatregelen genomen om het virus te bestrijden. Lees op de website alles over de overheidsautoriteiten en de getroffen maatregelen

Welke maatregelen neemt het UZA om patiënten, bezoekers, medewerkers... te beschermen?

Het UZA is één van de twee referentieziekenhuizen in België voor de opname van patiënten met COVID-19 (coronavirus) en volgt een duidelijke strategie in lijn met het plan van de overheid. Het UZA heeft de nodige ervaring en expertise in dergelijke infectieziekten. Onze medewerkers zijn vertrouwd met de standaardprocedures en kregen extra opleiding en training om specifieke procedures voor COVID-19 aan te leren. Ook voor andere coronavirussen, zoals het MERS-CoV, heeft het UZA zich op gelijkaardige manier voorbereid. 

Sinds 4 mei zijn we terug opgestart met de gewone consultaties, opnames en ingrepen. Dit gebeurt geleidelijk en we geven hierbij voorrang aan dringende en noodzakelijke zorg. Het UZA heeft de nodige voorbereidingen genomen en doet er alles aan om de heropstart op een veilige manier te laten verlopen. Daarom nemen we extra maatregelen voor onze patiënten, bezoekers en medewerkers. Hier vind je steeds de laatste informatie over de genomen maatregelen in het UZA.    

Wat kan ik zelf doen om besmetting met het coronavirus te voorkomen?

Iedereen kan bijdragen aan de strijd tegen het coronavirus door volgende hygiënemaatregelen toe te passen:

  • Blijf thuis als je ziek bent.
  • Was je handen regelmatig en grondig (40 à 60 sec.) met water en zeep.
  • Hou minstens 1,5 meter afstand.
  • Hou je aan je bubble. 
  • Vermijd contact met mensen die zichtbaar ziek zijn of hou voldoende afstand. Wees extra aandachtig voor risicopersonen: personen ouder dan 65 jaar, diabetici, personen met hart-, long- of nieraandoeningen en personen met een verzwakt immuunsysteem. 
  • Draag een mondmasker op het openbaar vervoer en op drukke openbare plaatsen. 
  • Hoest en nies in een papieren zakdoek en gooi deze meteen in de vuilbak. Geen zakdoek? Hoest of nies in je elleboogplooi.
  • Begroet elkaar op een originele manier: zwaai naar elkaar of werp elkaar een knipoog toe.
  • Raak je gezicht zo weinig mogelijk aan met je handen. 

Lees alle tips na op de website van de overheid.

Voor welke landen is er aangepast reisadvies?

Op de website van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken vind je steeds het laatste reisadvies. Bekijk ook de informatie voor reizigers op de website van het Instituut voor Tropische Geneeskunde.