Vaccinatie tegen COVID-19: advies voor niertransplantpatiënten en patiënten met chronisch nierlijden/in dialysebehandeling

Vaccinatie tegen COVID-19: advies voor niertransplantpatiënten en patiënten met chronisch nierlijden/in dialysebehandeling

Datum: 
15/01/2021

De dienst nefrologie van het UZA raadt vaccinatie tegen COVID-19 sterk aan bij zowel niertransplantpatiënten als patiënten met een chronische nieraandoening (al dan niet behandeld met dialyse).

De vaccinatiecampagne tegen COVID-19 is in België gestart met de vaccins van Pfizer/BioNTech en Moderna. Beide vaccins hebben recent Europese goedkeuring gekregen. Studies met deze vaccins toonden een hoge doeltreffendheid, in het bijzonder tegen de ernstige vorm van COVID-19, bij meer dan 90% van de proefpersonen na 2 inspuitingen. De belangrijkste neveneffecten waren pijn ter hoogte van de inspuitingsplaats, vermoeidheid en hoofdpijn. Dit waren milde verschijnselen zoals die ook vaak voorkomen bij andere vaccins.
 
Het is evenwel van belang om op te merken dat deze vaccins tot nu toe onderzocht werden bij vrijwilligers uit de algemene bevolking, waaronder weliswaar patiënten met chronische nieraandoeningen. Echter, er zijn nog weinig gegevens over de vaccins bij patiënten met ernstig nierfalen, in dialysebehandeling of na niertransplantatie. We kunnen dus nog niet zeggen of de vaccins tegen COVID-19 even doeltreffend zullen zijn in deze gevallen. (Uit eerdere ervaringen weten we inderdaad dat vaccins soms minder doeltreffend kunnen bij deze patiëntenpopulatie). Langs de andere kant zijn er geen aanwijzingen dat er bijkomende risico’s verbonden zijn aan deze vaccins bij nier- of transplantpatiënten.
 
Gezien nier- en transplantpatiënten behoren tot een risicogroep voor ernstige vormen van COVID-19, raden wij bij hen vaccinatie sterk aan. Zij zullen in Fase 1B van het vaccinatieprogramma persoonlijk worden opgeroepen via de Belgische overheid. Het vaccin zal worden toegediend in één van de vaccinatiecentra.
 
Bijzondere aandacht is nodig voor personen met gekende allergie. Het vaccin is niet aangewezen bij personen die in het verleden ernstige allergische reacties hebben vertoond en bij zwangere vrouwen.
 
Gezien we de doeltreffendheid van de vaccins nog niet kunnen garanderen bij patiënten met ernstig nierlijden/dialyse of na transplantatie, blijft het zeer belangrijk om alle veiligheidsmaatregelen ter preventie van COVID-19 infectie te blijven volhouden (handen wassen, mond-neusmasker, social distancing…) zolang dit wordt aanbevolen door de overheidsinstanties (voor meer info zie www.info-coronavirus.be).
 
Deze aanbeveling geldt tot er bijkomende informatie beschikbaar wordt, in het bijzonder over de doeltreffendheid en veiligheid van de vaccins.

Nefrologenteam UZA

  • Prof. dr. Daniel Abramowicz
  • Dr. Annick Massart
  • Dr. Katrien Leyssens
  • Prof. dr. Mileine Couttenye
  • Dr. Rowena Vleut
  • Dr. Ester Philipse
  • Dr. Rachel Hellemans

Contact nefrologie-hypertensie / dialyse / niertransplantatie

Afspraken en onthaal: 03 821 34 35 / 03 821 34 06
Secretariaat: 03 821 34 21
Dialyse: 03 821 34 52 / 03 829 01 00
E-mail: nefrologie [at] uza [dot] be

Blijf op de hoogte van nieuws in het UZA via Twitter @uzanieuws en Facebook