Coronavirus COVID-19

Informatie voor patiënten en bezoekers
Meer details Meer details

UZA zet in op minder straling

UZA zet in op minder straling

Datum: 
29/07/2016
Bron: 

Medische beeldvorming is niet meer weg te denken uit de gezondheidszorg. Zonder beeldvorming geen juiste diagnose of geen efficiënte medische ingreep. Te hoge stralingsdosissen kunnen echter een risico vormen voor de gezondheid. Daarom werkt het UZA met DoseWatch® voor het opvolgen en inventariseren van alle onderzoeken die werken met ioniserende straling. Deze baanbrekende technologie van GE Healthcare maakt het mogelijk om de stralingsdosis nauwkeuriger te monitoren en tot een absoluut minimum te beperken.

Radiologie UZA behaalt 5 sterren in EuroSafe Imaging

De dienst radiologie van het UZA beschouwt het reduceren en optimaliseren van de stralingsdosis bij elke patiënt als een topprioriteit. De inspanningen rond stralingsbescherming gingen niet onopgemerkt voorbij aan de European Society of Radiology (ESR). Zij bekroonden de dienst radiologie van het UZA met maar liefst 5 sterren (de hoogste ranking) in het EuroSafe Imaging programma. Hiermee behoort het UZA tot de selecte topgroep van Europese ziekenhuizen. 

Over EuroSafe Imaging

EuroSafe Imaging is een initiatief van de European Society of Radiology (ESR) met als doel het promoten van kwaliteit en veiligheid binnen medische beeldvorming door het implementeren en verbeteren van medische stralingsbescherming over heel Europa. Hierbij wordt een holistische en inclusieve benadering gehanteerd. EuroSafe Imaging Stars is een netwerk van departementen medische beeldvorming die zich engageren om de principes van radioprotectie zo goed mogelijk te hanteren, met het oog de patiënt de beste zorg te geven met de laagste stralingsdosis. Meer informatie over EuroSafe Imaging en stralingsveiligheid leest u via  http://www.eurosafeimaging.org/stars/wall-of-stars

Medische straling: niet te weinig en niet te veel

Het aantal radiologische onderzoeken zoals CT-scans, maar ook radiografie, mammografie en angiografie die gebruik maken van ioniserende straling (X-stralen), stijgt. Medische beeldvorming laat toe een juiste diagnose te stellen maar is ook een hulpmiddel bij tal van ingrepen, zoals bijvoorbeeld een ingreep aan de bloedvaten. Prof. Parizel, diensthoofd radiologie: “Jammer genoeg zijn er ook nadelen. Een teveel aan straling kan de lichaamscellen beschadigen en zo het risico op kanker verhogen. Te weinig straling zorgt echter voor een slechte beeldkwaliteit, waardoor bijvoorbeeld een belangrijke diagnose gemist wordt. Het komt er dus op aan een evenwicht te vinden tussen een zo goed mogelijke beeldkwaliteit en een zo laag mogelijke stralingsbelasting.” 

DoseWatch® vermindert en controleert straling
De dienst radiologie van het UZA gebruikt daarom een nieuwe technologie die de stralingsdosis nauwkeurig opvolgt en tot een absoluut minimum beperkt.  Al in 2011 ging het UZA als eerste in België van start met DoseWatch® van GE Healthcare op twee CT-toestellen. Dat is een softwareprogramma dat de stralingsdosis per onderzoek en per patiënt registreert en analyseert. “Concreet leidde dat in de meeste gevallen tot een gevoelige vermindering van de dosis, zonder daarom aan beeldkwaliteit te moeten inleveren. De stralingsdosis bij een CT-scan van de hersenen bijvoorbeeld, is met maar liefst 42 % gedaald.” zegt Timo De Bondt, coördinator voor DoseWatch® in het UZA.

UZA blijft investeren
Omdat de resultaten met de CT-scanners zo goed waren, besloot het UZA om DoseWatch® in te zetten voor alle onderzoeken in het UZA die gebruik maken van ioniserende straling, zoals mammografieën, angiografieën (radiografisch onderzoek van de bloedvaten) en röntgen-onderzoeken. Prof. Parizel: “Op die manier kunnen we niet alleen de stralingsdosis per toestel verder optimaliseren, maar krijgen we ook een globaal beeld van de totale stralingsdosis waar een patiënt in het verleden aan werd blootgesteld. Zo kan de  arts de voordelen van de straling afwegen tegenover het risico voor de gezondheid van de patiënt en kan er eventueel alternatieve beeldvorming zoals echografie of MRI, die geen gebruik maken van ioniserende straling, worden overwogen.”

Individueel stralingsdossier op je identiteitskaart
Het UZA hecht veel belang aan de optimalisatie van ioniserende straling en neemt hierin internationaal een pionierspositie in. Verwacht wordt dat in de toekomst elke patiënt zijn stralingsdossier op zijn identiteitskaart zal hebben staan, zodat deze informatie bekend is als hij zich in een ziekenhuis aanbiedt. Idealiter wordt het ook mogelijk om radiologische beeldgegevens uit te wisselen tussen ziekenhuizen via een centraal archief. Op die manier kunnen we herhaalde onderzoeken vermijden, wat ongetwijfeld de stralingsdosis voor elke patiënt nog meer zal doen dalen.

Blijf op de hoogte van nieuws in het UZA via Twitter @uzanieuws en Facebook