UZA werkt mee aan onderzoeksproject rond antibioticaresistentie i-4-1-Health

UZA werkt mee aan onderzoeksproject rond antibioticaresistentie i-4-1-Health

Datum: 
16/02/2017

                                                                                                                                       

i-4-1-Health

In de grensstreek Vlaanderen-Nederland werken 9 ziekenhuizen, 7 publieke gezondheidsdiensten, 7 kennisinstellingen en 3 bedrijven samen aan het i-4-1-Health project. Dit project richt zich op infectiepreventie en het bestrijden van antibioticaresistentie bij mens en dier (One Health) door middel van onderzoek en innovatie. Het project start op 1 januari 2017 en duurt tot en met 31 december 2019. Het Amphia Ziekenhuis is de projectverantwoordelijke organisatie en het Universitair Ziekenhuis Antwerpen is co-projectverantwoordelijk.  Meer informatie over het i-4-1-Health project vindt u op www.i41Health.eu. 

Rol UZA

Het Universitair Ziekenhuis Antwerpen is co-projectverantwoordelijk voor deze samenwerking. Tevens zal het laboratorium van UZA bijdragen tot het uitwerken van een complete a-tot-z procedure voor het opsporen en opvolgen (track en trace) van de desbetreffende micro-organismen, die gaat van monstername en wet-lab analyse tot bioinformatica-gestuurde interpretatie van de data, en die in alle aspecten gestandaardiseerd en kwaliteit gecontroleerd is.

Interreg Vlaanderen-Nederland

Het i-4-1-Health project is gefinancierd binnen het Interreg V programma Vlaanderen-Nederland. Dit is een grensoverschrijdend samenwerkingsprogramma met financiële steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. Voor meer informatie over het Interreg Vlaanderen-Nederland programma kunt u terecht op de website www.grensregio.eu. 

Blijf op de hoogte van nieuws in het UZA via Twitter @uzanieuws en Facebook