Coronavirus COVID-19

Informatie voor patiënten en bezoekers
Meer details Meer details

UZA neemt nieuwe Da Vinci Xi-robot in gebruik

UZA neemt nieuwe Da Vinci Xi-robot in gebruik

Datum: 
17/04/2015

Vijftien jaar geleden zette het UZA als eerste ziekenhuis in Vlaanderen de stap naar robotchirurgie. Vandaag bestendigt het universitair ziekenhuis zijn pioniersrol met de aankoop van de Da Vinci Xi-robot. De robot zal in het UZA niet enkel voor urologische ingrepen worden ingezet, maar ook voor o.a. ingrepen in het neus-, keel- en oor- (NKO) en hoofd- en halsgebied, ingrepen op het spijsverteringskanaal, thoraxchirurgie en gynaecologische ingrepen.

Da Vinci Xi, state-of-the-art operatierobot
In het UZA werd vijftien jaar geleden één van de eerste operatierobots in België in gebruik genomen. Na talloze succesvolle operaties, was het toestel echter aan een upgrade toe.  Daarom kocht het UZA het allernieuwste model, de ‘Da Vinci Xi’ aan, het meest geavanceerde toestel in zijn soort. De robot zal gebruikt worden voor minimaal invasieve chirurgische procedures. Het laatste design is uitgerust met allerlei technische snufjes zoals het ‘Firefly Flourescentie Imaging Systeem’ waardoor bloedvaten, galwegen en weefselperfusie zichtbaarder worden via kleuren. Dat, samen met een uitvergroot 3D-beeld, maakt dat de chirurg met microprecisie kan opereren en de kans op complicaties verkleint. De operatie gebeurt door middel van vier kleine incisies: één voor de camera en drie voor de operatiearmen, die elk meer dan 360° kunnen roteren. Die beweeglijkheid zorgt ervoor dat de robot op moeilijk bereikbare plaatsen in het lichaam kan komen, met een bovenmenselijke precisie. De nieuwe robot heeft smallere en langere robotarmen zodat de chirurg een groter operatief bereik heeft en de robot ook kan gebruikt worden voor kinderchirurgie.

Voordelen voor de patiënt
Ook voor de patiënt biedt een operatie met de Da Vinci-robot heel wat voordelen:
- Minimaal invasief waardoor kleinere littekens en minder postoperatieve pijn
- Minder risico op complicaties en betere resultaten
- Minder bloedverlies
- Korter ziekenhuisverblijf (helft aantal ligdagen)

In tussentijd werden er al vier patiënten succesvol geopereerd. Twee patiënten ondergingen een resectie van de thymus (zwezerik) omwille van ernstige spierzwakte. Bij een andere patiënt werd een radicale prostatectomie voor prostaatkanker verricht en nog een andere patiënt kreeg omwille van een letsel aan de urineleider een nieuwe implantatie van de urineleider in de blaas.

Ervaring
Met de Da Vinci Xi haalt het UZA de nieuwste generatie hoogtechnologische operatierobot in huis. Maar het universitair ziekenhuis werkt reeds vijftien jaar met zo’n toestel.  Prof. dr. Hubens, coördinator van de Da Vinci robottechnologie en diensthoofd abdominale heelkunde: “De chirurgen in het UZA kunnen bogen op jarenlange ervaring met robotchirurgie. Het werken met een operatierobot is voor hen niet vreemd. Bovendien volgden zij een opleiding in het buitenland om de extra mogelijkheden van deze nieuwe Da Vinci Xi-robot in de vingers te krijgen.”

Financiering
Een vaak gehoorde kritiek op de Da Vinci-robot is de hoge kostprijs. “De aankoop is inderdaad een belangrijke investering voor het UZA, die we weloverwogen hebben gedaan”, zegt Johnny Van der Straeten, gedelegeerd bestuurder. “Er werd een UZA-innovatiefonds opgericht, waarin alle artsen bijdragen. Op die manier kunnen innovaties als deze gefinancierd worden zonder extra kosten voor de patiënt.”

Verschillende soorten ingrepen
In het UZA zal de robot gebruikt worden voor heel diverse ingrepen. Een greep uit de mogelijkheden:

Ingrepen op het spijsverteringskanaal:
Prof. Guy Hubens: “We zullen de nieuwe Da Vinci vooral gebruiken voor operaties aan slokdarm, maag en endeldarm of rectum. Slokdarmkanker kunnen we nu opereren zonder de borstkas of buik te moeten openmaken, zodat deze toch wel zware ingreep beter ‘verteerbaar’ wordt voor de patiënt. Ook ingrepen voor endeldarmkanker of incontinentie kunnen we nu op minimaal invasieve wijze uitvoeren dankzij de robottechnologie. Daarnaast gaan we het toestel ook gebruiken voor de heelkundige behandeling van gecompliceerde maagbreuken, maagkankers en tumoren van het laatste deel van de dikke darm.”

Schildklierchirurgie en complexe lever-galweg-pancreasingrepen
Prof. Dirk Ysebaert: “Bepaalde schildklieraandoeningen kunnen met de robot via de oksel geopereerd worden zodat een halslitteken kan vermeden worden.” Ook de complexiteit van kijkoperaties voor lever-, galweg- en pancreasingrepen neemt toe. Hierin kan de robot een aanvullende rol spelen. Deze ontwikkeling staat nog maar in de beginfase en de juiste bijdrage van de robotchirurgie moet hierin nog bepaald worden. We zien het als de taak van het UZA als universitair ziekenhuis om ‘technologie assesment’ te doen van nieuwe technieken om hierover naar de chirurgische gemeenschap op correcte wijze te rapporteren.”

Urologische ingrepen
Prof. Stefan De Wachter: “Wij zullen een breed gamma van urologische operaties uitvoeren met de robot. Onze dienst wist hiervoor robotexpert dr. Karen Fransis aan te trekken. Zij heeft jarenlange ervaring met de robot en zal zowel oncologische als  niet-oncologische operaties uitvoeren. Zo zullen prostaat- en nierkanker, alsook vernauwingen van het nierbekken en ureterletsels met de robottechniek worden behandeld. Als één van de weinige ziekenhuizen in België zullen we binnenkort ook de behandeling van blaaskanker en urologische ingrepen bij kinderen met de robot uitvoeren.”    

Thoraxchirurgie
Prof. Paul Van Schil: “We hebben al veel ervaring opgedaan met ingrepen op de zwezerik. Patiënten met spierzwakte recupereren vaak beduidend sneller na een operatie met de robot dan bij de klassieke open ingreep. In de toekomst willen we ook ingrepen voor kleine longtumoren en tumoren in de ruimte tussen de longen met de robot gaan uitvoeren. Ook sympathectomies (doorhalen specifieke zenuwbundel ter hoogte van de borstkaswand) bij patiënten met overdreven zweetproductie in oksels of handen en resecties van de eerste rib bij compressie van bloedvaten of zenuwbundels zullen we met de robot uiterst nauwkeurig kunnen uitvoeren.”

Behandeling van slaapapneu en specifieke types hoofd- en halskanker.
Prof. Paul Van de Heyning en Prof. Olivier Vanderveken: “In het verleden hebben we binnen ons team een dertigtal ingrepen gedaan met de robot van de eerste generatie voor de behandeling van obstructief slaap apnea (OSA) bij patiënten met het hypopharyngeaal syndroom. Daarbij gebeurt de heelkunde op niveau van de tong en worden ook de tongamandelen weggenomen. Het uitvoeren van dit type van ingreep in één keer was voor de intrede van de robot niet mogelijk. Deze ingrepen zullen nu nog vlotter en verfijnder kunnen gebeuren met de nieuwe generatie robot. Met de nieuwe Xi-robot zullen we ook een betere diagnostiek en heelkundige behandeling van specifieke types van hoofd- en halskanker kunnen uitvoeren. Dit zal zeker een ingrijpende verandering geven in het beleid en de aanpak van deze types van hoofd- en halskanker. Nu we de nieuwe Xi-robot in het UZA ter beschikking hebben, zullen we op de dienst NKO ook starten met een programma rond robotgeassisteerde heelkunde van de schildklier waar de toegangsweg niet in de hals maar in de okselplooi is. Wanneer patiënten hiervoor in aanmerking komen, is er nadien geen zichtbaar litteken in de hals.” 

Gynaecologische oncologie
Prof. Peter Van Dam: “De robot zal ingezet worden bij Wertheim-operaties in het kader van de behandeling van baarmoederhalskanker en bij hysterectomie met lymfeklieruitruiming bij patiënten met baarmoederkanker. Vooral bij obese patiënten maakt de robot de chirurgie makkelijker, maar verder zijn de resultaten voor ons vergelijkbaar met die van laparoscopische heelkunde. We zullen er dan ook zorgvuldig op toezien dat de kosten gerelateerd aan de robotchirurgie binnen onze discipline beheersbaar blijven.”

Blijf op de hoogte van nieuws in het UZA via Twitter @uzanieuws en Facebook