UZA legt de fundamenten voor een virtueel ziekenhuis

UZA legt de fundamenten voor een virtueel ziekenhuis

Datum: 
02/02/2017

Alle medische gegevens centraal voor patiënt en zorgverlener

Het UZA start met de implementatie van een volledig geïntegreerd elektronisch patiëntendossier (EPD). Het gaat daarvoor een partnerschap aan met internationaal marktleider Cerner. Alle medische gegevens van de patiënt zullen  steeds en overal voor elke betrokken zorgverlener en de patiënt beschikbaar zijn volgens de strengste normen van privacy en veiligheid. Een belangrijke stap in de realisatie van eHealth.

De gezondheidszorg ondergaat een ingrijpende transformatie aan een hoog tempo. De vergrijzing, de verschuiving van acute naar chronische zorg en de toenemende complexe zorg zetten zorginstellingen aan om efficiënter en tegelijk kwalitatiever te werken. Door te investeren in eHealth kan de zorgsector hierop inspelen. eHealth is de verzamelnaam voor technologische toepassingen om zorgprocessen binnen de gezondheidszorg elektronisch te ondersteunen. De overheid beschouwt eHealth terecht als prioriteit.

Het Universitair Ziekenhuis Antwerpen ondertekent vandaag een contract met Cerner, internationaal marktleider in geïntegreerde elektronische patiëntendossiers. Hiermee start het UZA met de implementatie van een hoogkwalitatief of high end EPD, de belangrijkste schakel in eHealth. Het EPD omvat gegevens zoals ziektegeschiedenis, diagnose, behandeling, medicatieschema’s, medische beeldvorming, laboratoriumresultaten, allergieën en andere relevante data over een patiënt. Het nieuwe EPD zal de meer dan 150 IT-toepassingen die vandaag binnen het UZA bestaan om die gegevens te verzamelen, vervangen door één centraal systeem. Alle informatie van alle betrokken zorgverleners zal nu in één omgeving beschikbaar zijn. Johnny Van der Straeten, CEO van het UZA: “De keuze voor een volledig geïntegreerd medisch dossier is vooral een keuze voor de digitale toekomst van het UZA.”

Patiënt eigenaar van zijn digitaal dossier

Het EPD biedt één veilig kanaal dat de communicatie tussen de patiënt, huisarts en het multidisciplinair team in een ziekenhuis kan stroomlijnen, versnellen en structureren. Het EPD dat het UZA samen met Cerner zal realiseren, vertrekt vanuit het principe dat de patiënt eigenaar is van zijn of haar digitaal dossier. De patiënt geeft instemming om het dossier open te stellen voor de eerstelijnszorg en verwijzers uit andere ziekenhuizen. 

Vervolgens kunnen de verwijzers en het thuiszorgteam het dossier -  dat realtime gegevens toont - ten alle tijden raadplegen. De verwijzer zal niet alleen verslagen kunnen raadplegen, maar zal zelf ook relevante informatie via een volledig beveiligde manier kunnen toevoegen. Om dit te kunnen realiseren, zullen huisartsen ook actief betrokken worden bij de ontwikkeling. 

Het ziekenhuis komt naar de patiënt

Het UZA zet via innovatieve projecten al geruime tijd sterk in op monitoring op afstand. Het EPD zal het UZA toelaten nog verder te pionieren in die digitale mogelijkheden om zorg ver buiten het ziekenhuis te laten beginnen. De patiënt zal zijn dossier zelf kunnen beheren via een intuïtieve digitale omgeving, die ook mobiel raadpleegbaar zal zijn. Medisch directeur Guy Hans: “De interactie tussen patiënt en arts zal heel dynamisch worden. Steeds meer aandoeningen worden chronisch van karakter. Voor de continuïteit in de zorg van deze chronische patiënten - zoals onder meer oncologische en cardiologische patiënten – zal de opvolging van de patiënt thuis of op het werk alsmaar belangrijker worden. Gegevens over de toestand van de patiënt worden automatisch verzameld via telemonitoring en wearables. Die gegevens worden op een veilige manier onmiddellijk in het centrale dossier opgeslagen en geïnterpreteerd. Wijkt er een waarde opvallend af, dan krijgt de arts onmiddellijk een melding en kan die zo snel als nodig contact opnemen met de patiënt via telefoon of chat. Het ziekenhuis gaat hierdoor meer en meer naar de patiënt toe.”

Veilige zorg, betere uitkomst

Die systematische uitwisseling van informatie zal ook betere medische resultaten opleveren. Een concreet voorbeeld is de onmiddellijke toegang tot correcte informatie over de types en doses onderhoudsmedicatie die een patiënt reeds neemt. Vandaag is de behandelende arts nog afhankelijk van de mondelinge informatie die de patiënt geeft tijdens de consultatie. Soms treedt er echter verwarring op over zowel de benaming van medicatie als over het medicatieschema. Dit kan leiden tot het voorschrijven van geneesmiddelen die slecht met elkaar reageren, met alle mogelijke neveneffecten. Ook therapietrouw zal de arts veel nauwgezetter kunnen opvolgen. 

Daarnaast zal het EPD de zorgverlener beslissingsondersteuning bieden. Op basis van de data zal het dossier eventueel bijkomende onderzoeken voorstellen of refereren naar informatie in de nieuwste internationale medisch-wetenschappelijke publicaties. De arts blijft alle medische keuzes maken. Het EPD helpt hem en andere zorgverleners echter om up-to-date te blijven over de meest recente wetenschappelijke onderbouwde inzichten, doordat het systeem ook communiceert met wetenschappelijke databanken. 

Vlottere terugbetaling

Het EPD laat ook een vlottere afhandeling van de terugbetaling van geneesmiddelen toe. De integratie van het systeem van elektronische voorschriften zal ervoor zorgen dat de goedkeuring van de terugbetaling van geneesmiddelen al gegeven is alvorens de patiënt zich aandient bij de apotheek.

Gezondheidszorg 3.0 heeft geen baksteen in de maag

Guy Hans: “Het aantal persoonlijke consultaties zal stilaan afnemen, maar ze blijven net door het menselijke contact dat gedeeld wordt tussen zorgverlener en patiënt een essentiële positie innemen in het zorgtraject. Consultaties zullen echter een ander karakter krijgen. De zorgverlener zal nog voor de patiënt binnenkomt op raadpleging al goed op de hoogte zijn door de continue opvolging. Het gesprek zal dus veel gerichter en diepgaander verlopen. De digitalisering zal het reële ziekenhuis niet vervangen maar wel aanvullen. Een virtueel ziekenhuis betekent dat zorgverleners en patiënten niet langer afhankelijk zijn van bakstenen en infrastructuur. Zorg hangt niet meer vast aan één gebouw. Waar je ook bent, je zal altijd hoogkwalitatieve en op evidentie-gebaseerde zorg ter beschikking hebben.”

Cerner partner voor het virtuele UZA

Na een uitgebreid voortraject en aanbestedingsprocedure, koos het UZA voor het systeem van Cerner als meest geschikte pakket voor het toekomstige EPD.  Het Amerikaanse Cerner is al meer dan 30 jaar internationaal actief. Cor Rumping, General Manager Cerner België en Nederland: “We zijn trots dat UZA voor Cerner heeft gekozen om dit avontuur aan te gaan. Het strategisch partnerschap zal UZA toegang geven tot onze brede internationale expertise. Tegelijkertijd zal Cerner profiteren van UZA‘s onbetwistbare klinische excellentie. Onze voornaamste focus zal zijn om een nog betere en nog veiligere zorg voor hun patiënten mogelijk te maken. We kijken er naar uit om de UZA-gemeenschap te ondersteunen in hun virtuele toekomst.”

De keuze voor Cerner is het resultaat van een lang aanbestedingsproces. Meer dan drie jaar geleden is men gestart met een analyse van wat het UZA van een  Elektronisch Patiënten Dossier verwacht en welke processen geïnformatiseerd moeten worden. Dat leverde input van meer dan 150 collega’s in 22 werkgroepen over 340 gebruikersscenario’s en 1.500 vereisten. Het EPD zal klaar zijn in het voorjaar van 2019.

 

Persinfo: 

Evita Bonné, woordvoerster UZA, evita [dot] bonne [at] uza [dot] be, tel 03 821 34 40 -  gsm 0486 62 18 75

 

Over Cerner

Met meer dan 24.000 medewerkers levert Cerner innovatieve zorg IT oplossingen aan meer dan 25.000 zorginstellingen in meer dan 40 landen. Het portfolio varieert van geïntegreerde patiënten dossiers en laboratorium modules tot aan device connectivity en populatie management oplossingen ter invulling van nieuwe integrale zorgconcepten.

 

FAQ

Wat is een EPD?

Een EPD is een elektronisch patiëntendossier waarin we allemaal werken rond de zorg voor de patiënt. Het is een centraal punt van waaruit de zorg wordt gemanaged. Iedereen die met de patiënt in aanraking komt (artsen, verpleegkundigen, paramedici, secretariaat,…) beschikt over dezelfde informatie. Ook de patiënt zal toegang krijgen tot zijn eigen dossier. 
 

Waarom een high-end EPD?

Het ziekenhuis van de toekomst is:

 • data-driven
 • geaccrediteerd
 • geconnecteerd in een netwerk van ziekenhuizen. Het systeem moet dus voldoende gegevensuitwisseling op de veiligste manier toelaten
 • een ziekenhuis met een rol voor de patiënt
   

Wat zijn de voordelen van een EPD?

Voor de toekomstige gebruikers

 • Eén geïntegreerd dossier voor alle zorgverleners
 • Betere ondersteuning van de werkprocessen
 • Betere administratieve ondersteuning
 • Valoriseren van de schat aan informatie aanwezig in het EPD voor een betere zorg

Voor de patiënt 

 • Creëren van betrokkenheid in de zorg
 • Inzage in het eigen dossier
 • Zelf afspraken maken
 • Directe communicatie met de patiënt
 • Integratie van gezondheidsapps en telemonitoring
 • Minder verplaatsing nodig

Voor de organisatie

 • Minder complex ICT-landschap
 • Minder nood aan koppelingen, hogere efficiëntie
 • Meer resources voor het inhoudelijke
 • Instrument voor rapportering van kwaliteit (overheid, publieke forum) 
 • Verder inzetten op derdelijns- en vierdelijnspathologie 
 • Logistieke ondersteuning interhospitaal transmurale processen
 • Faciliteren van toekomstgericht (regionale) schaalvergroting

Blijf op de hoogte van nieuws in het UZA via Twitter @uzanieuws en Facebook