Fonds voor Research in Oogheelkunde (FRO)

donate

 

Het Fonds voor Research in Oogheelkunde (FRO) ondersteunt en stimuleert het onderzoek binnen oogheelkunde en de visuele functie. Het FRO fonds werd 20 jaar geleden opgericht door prof. em. Marie-José Tassignon (voormalig diensthoofd oogheelkunde van het UZA) en prof. Leroy (UZ Gent en toenmalig voorzitter van de Organisatie van de Belgische Assistenten in Opleiding). Dankzij de steun van dit fonds werd aan heel wat jonge onderzoekers de kans gegeven om hun expertise uit te bouwen. Klik hier voor meer informatie over de realisaties van het fonds. 

Jonge onderzoekers

De focus van het fonds ligt voornamelijk op het opleiden van jonge onderzoekers in zowel klinisch als fundamenteel onderzoek. Jaarlijks reikt het fonds dan ook meerdere beurzen uit om deze jonge onderzoekers te steunen.  Dankzij de steun van het FRO fonds krijgen beginnende onderzoekers de kans om hun netwerk uit te breiden en contacten te leggen met buitenlandse universitaire centra. Een opportuniteit waarbij kennis en expertise wordt uitgewisseld en doorgegeven. Een belangrijk leerproces om nieuwe en doeltreffende behandelingen te ontwikkelen, zeker voor complexe oogaandoeningen. De eerstvolgende beurzen worden uitgereikt in 2019. Via deze pagina blijf je op de hoogte. 

Expertise bundelen

Het FRO fonds zal, onder de koepel van UZA foundation, verder inzetten op het bundelen van de samenwerking tussen de universitaire centra. De expertise in deze verschillende centra en disciplines samenbrengen is het doel. Zo bekomen we efficiëntere en doeltreffendere manieren om de patiënten te behandelen. Hierdoor kan bijvoorbeeld voor een complexe oogaandoening een meer structurele procedure voor behandeling worden uitgewerkt. 

Het is niet omdat een oog er goed uitziet, dat het ook goed ziet

Door jouw steun aan het FRO fonds trachten we complexe oogaandoeningen, maar ook blindheid en slechtziendheid in België te beperken. Door te blijven groeien kunnen de Belgische expertisecentra uitgebouwd worden tot referentiecentra op Europees en wereldniveau. Help jij ons hierbij? 

Wil je graag het Fonds voor Research in Oogheelkunde (FRO) steunen? Klik hier 

Meer info over het Fonds voor Research in Oogheelkunde (FRO) vind je hier.

 

         

                

 

      

Laatst aangepast: 22 december 2022
Auteur(s):