Fonds Mathijs A.C. Bel

donate

 

Anja Bel-Hendriks verloor haar man Mathijs A.C. Bel na een hersenaneurysma. Ter nagedachtenis van haar man, richtte Anja Fonds Mathijs A.C. Bel op. 

Het fonds ondersteunt het wetenschappelijjk en klinisch onderzoek op de dienst neurochirurgie, onder leiding van Prof. dr. Tomas Menovsky. Doelstelling hiervan is het verder uitbouwen van expertise in het domein van hersenaneurysma zodat zowel de overlevingskans als de levenskwaliteit van personen met hersenaneurysma verbeterd kan worden. Het fonds ondersteunt ook het onderzoek dat de oorzaken van hersenaneurysma analyseert zodoende dat risicopatiënten in de toekomst meer proactief opgevolgd en behandeld kunnen worden.

UZA neurovasculair onderzoek

Binnen de afdeling neurochirurgie van het Universitair Ziekenhuis Antwerpen wordt onderzoek verricht binnen het domain van de vasculaire neurochirurgie. De focus van de afdeling neurochirurgie ligt hierbij op innovatieve behandeling van complexe aneurysmata in de hersenen en de gevolgen van chirurgische behandeling op de bloedsomloop van de hersenen. Gezien het gaat om zeldzame pathologie binnen de neurochirurgie wordt voor dit onderzoek regelmatig samengewerkt met de afdeling vasculaire neurochirurgie van het Universitair Ziekenhuis van Rijssel (CHU Lille), waarbij technische resultaten van ingrepen - uitgevoerd in het CHU Lille - worden toegevoegd aan de resultaten verkregen binnen het UZA. 

Binnen de ontwikkeling van nieuwe operatieve technieken voor de behandeling van complexe aneurysmata werd reeds in het verleden onderzoek uitgevoerd en gepubliceerd over alternatieve chirurgische benaderingen (ELSCIT), protectievechirurgische ingrepen om het risico van complexe behandeling te verkleinen (protective bypass) en het toepassen van bypass-technieken voor behandeling van complexe aneurysmata. Eveneens wordt onderzoek gedaan naar de gevolgen van chirurgische clipping op de hersencirculatie in het algemeen. 

Binnen het UZA is er een samenwerkingsverband binnen een zgn. Neurovasculair team (NVCA), waarbij het team van de endovasculaire behandeling en neurologen wekelijks samenkomen ter bespreking van complexe cases. Deze samenwerking heeft eveneens aanleiding gegeven tot onderzoek naar de voor- en nadelen van endovasculaire behandeling van aneurysmata, adequate therapie voor patiënten die een hersenbloeding doormaakten op basis van een aneurysma en aansluitende neurochirurgische behandeling van patiënten waarbij endovasculaire therapie faalt. Samen met de endovasculaire radiologie van het UZA en de afdeling neurochirurgie van het UMC Radboud Nijmegen werd een alternatieve techniek ontwikkeld voor het selectief in beeld brengen van de bloedsomloop binnen de hersenen voor het plannen en/of controleren van de doorbloeding bij aneurysmata.

Jaarlijkse beurs

Jaarlijks zal er een beurs uitgereikt worden ter waarde van € 15.000 aan een beloftevolle student of onderzoeker.

Laatst aangepast: 22 december 2022
Auteur(s):