5 jaar Koningin Mathilde Moeder- en kindcentrum

donate

Op 21 mei 2020 vierde het Koningin Mathilde Moeder- en kindcentrum haar 5- jarig bestaan! Tijd voor een feestje. Echter, COVID-19 heeft daar voor dit jaar een stokje voor gestoken. Volgend jaar gaan we er alsnog een groot feest van maken. Voor nu, willen we toch graag even stilstaan bij deze speciale mijlpaal. Wat hebben we zoal bereikt in de afgelopen 5 jaar?

Prof. dr. Stijn Verhulst vertelt: “Onze missie 5 jaar geleden was om ons te concentreren op ernstige, acute en chronische complexe zorg. Ik kan met trots melden dat we daarin zeker zijn geslaagd! We zijn klinisch sterk gegroeid en onze samenwerking met kinderartsen en huisartsen in de regio is enorm toegenomen. Inmiddels hebben we ook een kinder- en ouderraad in het leven geroepen. Door een geregelde samenkomst met hen, blijven we dicht bij onze patiëntjes en ouders staan. We betrekken hen actief bij de organisatie van onze zorg. Maar dat niet alleen, we blijven ons ontwikkelen. Onze academische functie zijn we blijven uitoefenen. Er is een flinke groei geweest in het wetenschappelijk onderzoek,  het aantal doctoraten, projecten en binnengehaalde beurzen. Dit alles heeft ervoor gezorgd dat we voor verschillende soorten zorg, zoals in de  kinderoncologie, een belangrijke speler zijn geworden. Nationaal en internationaal. Kortom, na 5 jaar Moeder- en kindcentrum staat de organisatie op punten.”

De komende jaren 

Blijven innoveren is het sleutelwoord, want ook voor de komende 5 jaar zijn er tal van doelstellingen die het Moeder- en kindcentrum nog wil bereiken. ”We willen blijven groeien. Maar vooral ook onze kwaliteit en onze manier van werken - dichtbij onze patiënt staan-  willen we vasthouden. Onze samenwerking met Antwerpse kinderartsen en sub-specialisten gaan we de komende jaren nog intensiveren. Zo krijgen we een hoogstaande en complete zorg voor al onze patiëntjes.”, vertelt prof. Verhulst enthousiast.

Sociale rol 

Het Moeder- en kindcentrum zet zich niet alleen in op het gebied van zorg. Ook willen zij een sociale rol oppakken de komende jaren. “Leven in Antwerpen betekent werken en wonen in een gebied waar een sterke pollutie is. Onze kinderen worden dagelijks aan deze luchtverontreiniging blootgesteld. Wij willen dit probleem aanpakken. Niet alleen om kinderen met astma gespecialiseerde advies en zorg te bieden, maar ook onze maatschappelijk rol hierin oppakken. Daarom zijn we project REACH gestart. We hebben nog volop andere ideeën die we de komende jaren willen oppakken.”, aldus prof. Stijn Verhulst.

Vind jij de zorg van onze kinderen ook zo belangrijk en wil jij de blijvende ontwikkelingen van het Koningin Mathilde Moeder- en kindcentrum ondersteunen? Iedere gift, groot of klein, helpt ons onze doelen te bereiken.

Graag blikken we, samen met jou, terug op de afgelopen 5 jaar. Ook kijken we graag naar de toekomst. We laten enkele kernfiguren aan het woord: 

Prof. Stijn Verhulst, diensthoofd kindergeneeskunde 

prof. Stijn Verhulst, diensthoofd kindergeneeskunde: 'Er lopen verschillende projecten. Om deze projecten tot een goed einde te brengen zijn we nog steeds op zoek naar partners die steun willen verlenen om de gezondheid van kinderen te blijven promoten. Omdat elk kind belangrijk is'.