UZA erkend als Center of Excellence door World Allergy Organization

UZA erkend als Center of Excellence door World Allergy Organization

Datum: 
16/11/2020

De dienst immunologie, allergologie en reumatologie van het UZA en de Universiteit Antwerpen, en satelliet-polikliniek van het AZ Jan Palfijn Gent, is door de World Allergy Organization (WAO) erkend als Center of Excellence, en dat voor een periode van drie jaar.

UZA ontvangt de erkenning dankzij jarenlange klinische en wetenschappelijke expertise, gespecialiseerde en multidisciplinaire zorg en een prominente rol op vlak van onderwijs, onder leiding van prof. dr. Didier Ebo en prof. dr. Vito Sabato.

De erkenning opent de weg naar een wereldwijde samenwerking tussen WAO-centers of excellence om de multidisciplinaire zorg, klinische en wetenschappelijke innovatie en educatie binnen allergologie en immunologie verder op de kaart zetten.

Gespecialiseerde en multidisciplinaire zorg

Kinderen en volwassenen kunnen terecht op de dienst allergologie, immunologie en reumatologie van het UZA voor gespecialiseerde en multidisciplinaire zorg bij een geneesmiddelenallergie, insectengifallergie en zeldzame aandoeningen zoals mastocytose, erfelijk angio-oedeem, hypereosinofilie, immunodeficiëntie, auto inflammatoire aandoeningen en inflammatoire arthropathieën.

In nauwe samenwerking met de Universiteit Antwerpen en internationale partners biedt de dienst gepersonaliseerde precisiebenaderingen aan, waaronder innovatieve diagnostiek en behandelingen via (inter)nationale klinische studies.

Bekijk hier de volledige lijst van aandoeningen en behandelingen waarvoor u op de dienst terecht kan.

Onderzoek: basofielen en mastcellen

Het Laboratorium Immunologie van de Universiteit Antwerpen doet aan fundamenteel en translationeel onderzoek naar inflammatoire processen. Het translationeel onderzoek spitst zich vooral toe op de processen die betrokken zijn bij de activatie van basofielen en mastcellen. Het verwerven van nieuwe inzichten in deze activatieprocessen moet leiden tot betere diagnostiek en behandeling van patiënten met allergische en andere mastcelgerelateerde aandoeningen.    

Educatie

De Universiteit Antwerpen is een van de weinige Vlaamse universiteiten die reeds jarenlang gespecialiseerde opleidingsonderdelen binnen allergologie en immunologie aanbiedt op bachelor- en masterniveau. De cursussen omvatten basisimmunologie, allergologie, milieugebonden orgaanpathologie en een electieve cursus in gevorderde immunologie.

Ook buiten de academische wereld is de dienst allergologie, immunologie en reumatologie van het UZA en de UAntwerpen betrokken bij educatieve initiatieven van patiëntenverenigingen, lokale kwaliteitsgroepen (LOK) en bijscholingen om kennis, inzichten en expertise uit te wisselen.

Lees meer op de website van de World Allergy Organization (WAO).

Blijf op de hoogte van nieuws in het UZA via Twitter @uzanieuws en Facebook